4 odborníci a 4 témy, ktoré vám pomôžu s parkovacou politikou (prax a užitočné rady)

26.07.2023 , Mestský parkovací systém, Verejné obstarávanie
4 odborníci a 4 témy, ktoré vám pomôžu s parkovacou politikou (prax a užitočné rady)

Týka sa to aj Slovenska. Autá na cestách každoročne pribúdajú, pričom mestá nestíhajú rozširovať parkovacie kapacity. Parkovanie sa už nezaobíde bez jasných pravidiel a efektívnej kontroly. Téme sa venoval TREND – na konferencii Parkovacia politika 2023 a tiež seriálom v týždenníku, ktorý prináša pohľad odborníkov na kľúčové témy spojené s reguláciou parkovania v meste. Prečítajte si ich s nami, veríme, že vám prinesú odpovede na niektoré z vašich otázok spojených s parkovaním vo vašom meste.

Verejné obstarávanie nemusí trvať mesiace

Poznáte jednotlivé kroky verejného obstarávania? Aby ste obstarávanie zvládli v čo najkratšom čase, je nutné presne vedieť, kde začať, na čo dbať a čo bude nasledovať. Prvou fázou je samotná príprava – opis predmetu zákazky, realizačný tím ľudí, ktorí budú dohliadať na zákonnosť celého procesu, a určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Následne dochádza ku konzultácii s potenciálnymi dodávateľmi.

„Najslabšou stránkou verejného obstarávania je nedostatočná príprava. Každý verejný obstarávateľ by mal disponovať kvalitným tímom, ktorého členovia vytvárajú projekt parkovacej politiky a určujú, čo je potrebné obstarať.“ – zakladateľ portálu Transparex Matúš Džuppa

Pri softvérových riešeniach odporúča Matúš Džuppa vyberať už z existujúcich služieb a zbytočne nekupovať softvér do majetku alebo ho vyrábať na mieru. Pri šetrení nákladov je ideálne obstarávať softvér ako službu (SaaS). Vzniká tak inovatívne partnerstvo plné výhod v oblasti výskumu a vývoja. Ak pri obstarávaní tovaru a služieb hodnota zákazky nepresiahne finančný limit zákazky s nízkou hodnotou, teda 180-tisíc eur bez DPH, obstarávateľ môže pri predkladaní ponúk požadovať praktickú ukážku funkcionalít ponúkaného riešenia. To je veľká výhoda a pomoc pri nájdení vhodného dodávateľa.

Kvalitné verejné obstarávanie zabezpečujú dva faktory:

  1. správna definícia požiadaviek na predmet zákazky a dobre pripravená zmluva,
  2. kritériá kvality na vyhodnotenie ponúk.

Ak sa mesto obáva obstarávania, má možnosť využiť odborníkov a inteligentné nástroje či riešenia, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Urýchlenie verejného obstarávania zabezpečil aj príchod elektronizácie do tejto sféry.

Celý rozhovor s Matúšom Džuppom nájdete na stránkach TREND.

Digitalizácia prichádza aj do sféry parkovania

Špeciálne technológie v parkovaní nie sú novinkou. V inovatívnych mestách uľahčujú každú oblasť parkovacej politiky od nastavovania pravidiel cez vydávanie parkovacích oprávnení a kúpu parkovacieho lístka až po kontrolu.

Dôležité je zamerať sa na podstatu a dobre vyriešiť tri kľúčové oblasti – rezidentské, návštevnícke parkovanie a efektívnu kontrolu. Samozrejme, všetko postavené na evidenčnom čísle vozidla (EČV) ako unikátnom identifikátore. Všetko ostatné sa už rieši digitálne.“ – riaditeľ ParkDots Martin Budaj

Riešenia pre mestá sú im šité na mieru. Iné systémy potrebuje veľká Bratislava a iné zase menšie mestá, ako napríklad Stará Ľubovňa. Dôležitým spojovacím prvkom je nájsť riešenie, ktoré uľahčí procesy na strane mesta aj vodičov. Pri vydávaní parkovacích oprávnení je kľúčová automatizácia, vďaka ktorej žiadateľovi stačí vo väčšine prípadov rodné číslo a EČV. Kartu tak môže mať vydanú do desiatich minút. Nie sú nutné návšteva úradu ani zbytočné dokladovanie.

V mnohých mestách prebieha ešte len prvá evolučná vlna digitalizácie parkovania, a preto je potrebné dbať na pevné základy kvalitného systému a skúseností.

Viac o digitalizácii v parkovaní a aktuálnom vývoji situácie nájdete v rozhovore s riaditeľom ParkDots Martinom Budajom.

Bratislava a jej parkovací asistent PAAS

Aktuálne funguje v našom hlavnom meste parkovací asistent PAAS. K úvodným zónam sa postupne pripájajú ďalšie a platnosť pravidiel sa rozširuje. Zavedenie PAASu znamenalo veľký zlom, ktorý si vyžadoval nielen technickú prípravu, ale aj nastavenie komunikácie smerom k často rozhorčeným vodičom.

„Regulácia znamená aj zmenu myslenia vodičov. S tým je spojená osveta, ktorú sa snažíme riešiť participáciou pri každom zavádzaní jednotlivých zón. Stretávame sa s ľuďmi, predstavujeme im projekty, ako sa im zmení ich ulica a parkovisko.“ – splnomocnenec pre parkovaciu politiku magistrátu hlavného mesta Peter Herceg

Ešte pred spustením nových pravidiel parkovania sa magistrát mesta pýtal na skúsenosti v iných európskych metropolách. Detailná príprava, dopravné prieskumy a analýzy poskytli základňu na vytvorenie PAASu. Mesto ale kladie dôraz na to, že pravidlá nie sú nemenné. Neustále sa situácia monitoruje, analyzuje a prispôsobuje potrebám obyvateľov a návštevníkov mesta. Do dnešného dňa je regulovaných vyše 16-tisíc parkovacích miest plus vnútrobloky a bolo vydaných vyše 78-tisíc parkovacích oprávnení.

Riešenie pre hlavné mesto Bratislava a novú parkovaciu politiku si vyžadovalo množstvo skúseností s vývojom, prevádzkou informačných systémov, s integráciou zdrojov z rôznych oblastí a s plnou automatizáciou pri spracovaní parkovacích oprávnení. Srdcom parkovacieho asistenta PAAS je informačný systém ParkDots. (Zistiť viac)

Z pohľadu financií mesto na začiatku plánovania rátalo s vysokými vstupnými nákladmi, ktorých návratnosť bude neskôr po spustení viacerých regulovaných zón. Za rok 2022 boli výnosy za parkovanie 2,5 milióna eur pre hlavné mesto a 800-tisíc eur pre mestské časti (táto suma sa rozdeľuje podľa štatútu hl. mesta).

Viac sa o situácii v uliciach a na parkoviskách v Bratislave dočítate v rozhovore s Petrom Hercegom.

Ako funguje trh mobilných parkovacích aplikácií?

V Košiciach aj Bratislave funguje otvorený trh mobilných parkovacích aplikácií. Znamená to, že ak mobilná aplikácia na parkovanie spĺňa mestom stanovené základné podmienky a požiadavky, má možnosť zapojiť sa do mestského parkovacieho systému.

Otvorený trh prináša lepšie riadenie systému statickej dopravy. Inovácie, podporu digitálnych riešení, ale najmä transparentnosť v poskytovaní služieb. Mesto sa neviaže na jedného dodávateľa a vodiči si zvolia aplikáciu, ktorá im najviac vyhovuje.

„Obyvatelia a návštevníci mesta si tak môžu zvoliť aplikáciu, ktorá im bude najviac vyhovovať. Posilňuje sa tým konkurenčné prostredie, ktoré má vždy pozitívny vplyv na trh a na kvalitu poskytovaných služieb,“ – Account Manager ParkDots Marek Liška

Mobilné aplikácie sú pre mesto nákladovo efektívnejším riešením oproti klasickým automatom. Výška odmeny pre prevádzkovateľa aplikácie je navyše nižšia ako pri SMS platbách. Mesto tak získa viac prostriedkov do svojej pokladnice. V budúcnosti by mohol platiť iný model, tzv. end user pricing, ktorý poplatok za službu prenáša na koncového používateľa.

Viac o trhu mobilných parkovacích aplikácií sa dočítate v článku tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri