Ktoré mestá už využívajú ParkDots?

Pozrite si na mape, kde všade už jednoducho zaplatíte našou aplikáciou, ale taktiež kde monitorujeme obsadenosť parkovacích miest, prípadne kde sa odnavigujete našou aplikáciou na konkrétne parkovacie miesto.

Bratislava

Bratislava je európskou metropolou, ktorej chýbal mestský parkovací systém platný a fungujúci jednotne vo všetkých mestských častiach. Parkovanie nebolo regulované, rezidenti mali často problém so zaparkovaním pred vlastným domom a doprava v meste sa prehusťovala. Preto sa mesto pustilo do zásadných zmien spojených s parkovaním, prípravy nových pravidiel a zavedenia systémov, ktoré sú postavené na ParkDots riešeniach.

Prípadová štúdia

Topoľčany

Topoľčany, podobne ako iné väčšie i menšie slovenské mestá, bojovali s ulicami preplnenými autami, so státím na chodníkoch, v križovatkách, ale i na zeleni. Dlhoročne uplatňovaný princíp parkovania zadarmo priniesol svoje „ovocie“ v podobe kolíznych dopravných situácií, nespokojných rezidentov, neporiadku v uliciach.

Dynamická doprava je riadená pravidlami, semaformi, križovatkami. Je logické, že pre poriadok je potrebné regulovať aj statickú dopravu. Ako sa to dá a ako sme na to išli v Topoľčanoch?

Prípadová štúdia
Vroclav

Vroclav

Mesto Vroclav ako jedno z najkrajších poľských miest je obľúbenou zastávkou pre turistov. Je modernou metropolou, ktorá sa snaží držať krok s dobou, pomáhať obyvateľom aj návštevníkom a využívať najmodernejšie technológie. Veľký dôraz kladie na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a špeciálnu pozornosť venuje zdravotne znevýhodneným občanom/návštevníkom a zabezpečeniu ich maximálneho pohodlia. Spolu s mestom Vroclav sme sa pustili do projektu, ktorý je inšpiráciou pre ďalšie svetové metropoly.

Prípadová štúdia

Stará Ľubovňa

V meste Stará Ľubovňa chýbalo komplexné nastavenie parkovacej politiky. Parkovanie nebolo regulované, ulice boli plné odstavených áut a často dochádzalo k situáciám, ktoré občanom znepríjemňovali pohyb po meste. Preto sme sa spolu pustili do práce s cieľom zefektívniť parkovanie.

Prípadová štúdia

Povedali o nás

Partneri