Eventy

Veľkou výzvou pre mestá na Slovensku aj v zahraničí je zvládať rastúci počet vozidiel a tlak na dostupnosť parkovania a kvalitu verejného priestoru.

Kvalitná mestská parkovacia politika môže zásadne zasiahnuť do rytmu mestskej dopravy a zvýšiť komfort života v mestách. Pozrite si záznamy z podujatí, ktoré sme vám na túto tému priniesli alebo sme boli ich súčasťou ako partneri.

TREND konferencia Parkovacia politika

25.04.2023, Radisson Blu Carlton, Bratislava

TREND zorganizoval špecializovanú konferenciu, ktorá sa podrobne venovala problematike parkovania v našich mestách. ParkDots bol pritom!

Podujatie pokrývalo všetky kľúčové témy súvisiace s reguláciou parkovania – od politického rozhodnutia vedenia mesta pustiť sa do projektu, cez nastavenie požiadaviek, obstaranie riešenia až po kontrolu dodržiavania nastavených pravidiel a veľmi dôležitú komunikáciu s obyvateľmi. Na pódiu sa vystriedalo viac ako 20 rečníkov vrátane primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý predstavil unikátny projekt PAAS.

Konferencie sa zúčastnilo vyše 150 zástupcov slovenských miest.

Viac o podujatí vrátane video záznamov jednotlivých blokov, prezentácií a fotografií nájdete na stránkach

Zisti viac

Ako na mestský parkovací systém

21.04.2021, Bratislava

Pre mestské samosprávy na Slovensku sme zorganizovali online podujatie, ktoré sa zameralo na nové legislatívne požiadavky v súvislosti s parkovaním. Hlavne sme sa venovali téme objektívnej zodpovednosti.

Detailnejšie predstavilo riešenie ParkDots a odborník na verejné obstarávanie poradil ako na obstaranie kvalitného parkovacieho systému. Pozrite si videozáznam z online konferencie, ktorú sme vám priniesli 21. 4. 2021.

Zisti viac