Eventy

Veľkou výzvou pre mestá na Slovensku aj v zahraničí je zvládať rastúci počet vozidiel a tlak na dostupnosť parkovania a kvalitu verejného priestoru.

Kvalitná mestská parkovacia politika môže zásadne zasiahnuť do rytmu mestskej dopravy a zvýšiť komfort života v mestách. Pozrite si záznamy z podujatí, ktoré sme vám na túto tému priniesli alebo sme boli ich súčasťou ako partneri.

TREND KONFERENCIE - PARKOVACIA POLITIKA 2024

TREND konferencia Parkovacia politika 2024

24.04.2024, Radisson Blu Carlton, Bratislava

Ako využiť moderné technológie na minimalizáciu rizík pri zavádzaní parkovacej politiky a akcelerovať digitalizáciu parkovania? Na túto a mnohé ďalšie otázky ponúkla odpovede TREND konferencia Parkovacia politika 2024. 

Podujatie, ktorého exkluzívnym partnerom bola spoločnosť ParkDots, poskytlo platformu na diskusiu o vývoji a digitalizácii parkovania v kontexte európskych trendov. Keynote rečníkom bol Dr. Carlo van de Weijer, expert na budúcnosť mobility. S účasťou viac ako 130 zástupcov slovenských miest a 20 rečníkov, konferencia opäť zdôraznila, že riešiť parkovanie v mestách je nevyhnutné, ale aj to, že najvhodnejším partnerom pre túto tému je ParkDots. 

Viac o podujatí vrátane video záznamov jednotlivých blokov, prezentácií a fotografií nájdete na stránkach TREND konferencie.

Zisti viac

TREND konferencia Parkovacia politika 2023

25.04.2023, Radisson Blu Carlton, Bratislava

TREND zorganizoval špecializovanú konferenciu, ktorá sa podrobne venovala problematike parkovania v našich mestách. ParkDots bol pritom!

Podujatie pokrývalo všetky kľúčové témy súvisiace s reguláciou parkovania – od politického rozhodnutia vedenia mesta pustiť sa do projektu, cez nastavenie požiadaviek, obstaranie riešenia až po kontrolu dodržiavania nastavených pravidiel a veľmi dôležitú komunikáciu s obyvateľmi. Na pódiu sa vystriedalo viac ako 20 rečníkov vrátane primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý predstavil unikátny projekt PAAS.

Konferencie sa zúčastnilo vyše 150 zástupcov slovenských miest.

Viac o podujatí vrátane video záznamov jednotlivých blokov, prezentácií a fotografií nájdete na stránkach

Zisti viac

Ako na mestský parkovací systém

21.04.2021, Bratislava

Pre mestské samosprávy na Slovensku sme zorganizovali online podujatie, ktoré sa zameralo na nové legislatívne požiadavky v súvislosti s parkovaním. Hlavne sme sa venovali téme objektívnej zodpovednosti.

Detailnejšie predstavilo riešenie ParkDots a odborník na verejné obstarávanie poradil ako na obstaranie kvalitného parkovacieho systému. Pozrite si videozáznam z online konferencie, ktorú sme vám priniesli 21. 4. 2021.

Zisti viac