Stará Ľubovňa & ParkDots

V meste Stará Ľubovňa chýbalo komplexné nastavenie parkovacej politiky. Parkovanie nebolo regulované, ulice boli plné odstavených áut a často dochádzalo k situáciám, ktoré občanom znepríjemňovali pohyb po meste. Preto sme sa spolu pustili do práce s cieľom zefektívniť parkovanie.

Východisko

Mesto Stará Ľubovňa sa stretávalo s nemalým problémom. Centrum mesta bolo hneď od ranných hodín zaplnené odparkovanými vozidlami, ktoré patrili zamestnancom miestnych prevádzok. Obyvatelia mesta a návštevníci nemali žiadne voľné miesta na zaparkovanie svojich vozidiel a krátkodobé státie bolo v priebehu dňa nereálne. Nevýhodou boli aj nulové príjmy mesta z parkovania, ktoré by mu pomohli pri zabezpečovaní údržby.

Ciele:

  • vytvorenie spoľahlivého a dlhodobo fungujúceho systému riadenia parkovania,
  • efektívne riešenie parkovania, ktoré obyvatelia privítajú,
  • inovatívne a intuitívne spôsoby platby,
  • zvýšenie platobnej disciplíny vodičov,
  • odstránenie problému s celodenne odstavenými vozidlami,
  • zjednodušenie administratívnych úkonov na strane mesta,
  • digitalizácia úkonov spojených s vydávaním rezidentských kariet,
  • lepší systém kontroly parkovania.

Prečo spolupracovať s ParkDots?

Prečo sa mesto Stará Ľubovňa rozhodlo na nás obrátiť? Čo bolo pre nich smerodajné a najdôležitejšie pri výbere dodávateľa riešenia?

Stabilná firma so skúsenosťami,
odbornosť a prístup obchodných zástupcov

Prispôsobenie riešenia na mieru
úprava, dodatkové funkcie

Celkové pokrytie riešení

Integrácia s fungujúcimi systémami
SMS správy

Navrhnuté riešenia

V prípade Starej Ľubovne sme navrhli riešenie, ktoré obsahuje niekoľko prvkov. Navzájom sú prepojené a poskytujú výhody mestu, zamestnancom mesta, mestskej polícii a motorizovaným obyvateľom/návštevníkom.

Riešenia

Komplexný systém modulov, ktoré medzi sebou komunikujú a spolu vytvárajú dokonalý nástroj na riadenie parkovania v meste.

Mestský parkovací systém ParkDots
celková integrácia systémov

Rezidenčné parkovanie
digitálne parkovacie karty pre vodičov aj mesto

Mobilná aplikácia ParkDots
platby za parkovanie pre vodičov

Systém Enforcement
správa a kontrola parkovania pre mesto

Implementácia

Vyjadrenie k spolupráci

Realizácia projektu a zavádzanie jednotlivých riešení do praxe si vyžadovalo aktívnu spoluprácu vo viacerých sférach.

„Hľadali sme spoľahlivý a efektívny systém, s pomocou ktorého sa zavedie regulácia parkovania do praxe. Spolupráca s firmou PosAm bola od začiatku na veľmi vysokej a profesionálnej úrovni. Ústretový prístup a odbornosť sme ocenili v každej fáze zavádzania systému.“

Ing. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa

„Prehľadná mobilná aplikácia určená na kontrolu pomáha mestským policajtom pri strážení disciplíny parkovania. Pre nás sú zase dôležité dáta, ktoré získavame o parkovaní, vyhodnocujeme ich a slúžia nám na rozhodovanie sa o ďalšom smerovaní regulácie statickej dopravy v meste. Pri riešení operatívnych udalostí nám dodávateľ poskytuje kvalitnú a rýchlu podporu.“

Ing. Michal Žid, odborný referent pre oblasť parkovania

„Spolupráca s mestom Stará Ľubovňa je inšpiratívna. Vedenie mesta si uvedomuje, že udržateľnosť statickej dopravy spočíva v jej regulácii a zároveň sa nebojí inovácií, ktoré zlepšujú obyvateľom život.“

Marek Líška, obchodný zástupca ParkDots

Čo sme dokázali

Veľké zmeny v centre mesta, spokojnosť na strane mesta aj jeho obyvateľov a dobrá platobná disciplína vodičov. To je len niekoľko výsledkov, ktoré sa mestu Stará Ľubovňa podarilo dosiahnuť vďaka zavedeniu mestského parkovacieho systému a jeho nástrojov.

16 000
obyvateľov
450
parkovacích miest
2000
platieb denne
3200
digitálnych kariet

Povedali o nás

„Hľadali sme spoľahlivý a efektívny systém, s pomocou ktorého sa zavedie regulácia parkovania do praxe. Spolupráca s firmou PosAm bola od začiatku na veľmi vysokej a profesionálnej úrovni. Ústretový prístup a odbornosť sme ocenili v každej fáze zavádzania systému.

Dôležitým aspektom pri rozhodovaní o dodávateľovi systému bolo používateľské rozhranie. Aplikácia ParkDots je intuitívna a jednoduché ovládanie si chvália obyvatelia mesta, ako aj administratívni pracovníci v našom úrade.

Vďaka inovatívnemu riešeniu máme k dispozícii presné dáta o fungovaní parkovacej politiky, nástroj efektívnej kontroly a zdroj informácií pre ďalší rozvoj. Žiadosti o parkovacie karty sú aktuálne vybavované online. Vieme v reálnom čase overiť schválenie a platnosť konkrétnej parkovacej karty a obyvateľom poskytnúť kvalitnú službu.

Ešte pred spustením sa vyskytli obavy, ako obyvatelia mesta prijmú digitalizáciu a úplné zrušenie fyzických parkovacích kartičiek. Ľudia si bez problémov zvykli, že celý proces je digitálny, a privítali výhody tohto riešenia. Mesto na druhej strane už nemusí riešiť tlač a distribúciu kartičiek. Veľkou výhodou je aj odstránenie problému s ich falšovaním.

Strašiakom pri zavádzaní nového systému bola integrácia ostatných, už fungujúcich systémov. Zosúladenie s poskytovateľom SMS platieb prebehlo bez problémov a funguje plynule.

Spolupráca so spoločnosťou PosAm a využívanie platformy ParkDots je riešením, ktoré naše mesto potrebovalo.“

– Ing. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa –

Partneri