Topoľčany & ParkDots

Topoľčany, podobne ako iné väčšie i menšie slovenské mestá, bojovali s ulicami preplnenými autami, so státím na chodníkoch, v križovatkách, ale i na zeleni. Dlhoročne uplatňovaný princíp parkovania zadarmo priniesol svoje „ovocie“ v podobe kolíznych dopravných situácií, nespokojných rezidentov, neporiadku v uliciach.

Dynamická doprava je riadená pravidlami, semaformi, križovatkami. Je logické, že pre poriadok je potrebné regulovať aj statickú dopravu. Ako sa to dá a ako sme na to išli v Topoľčanoch?

Východisko

Mesto Topoľčany začalo mať problém s počtom automobilov. Obyvatelia sa často sťažovali na zlú dostupnosť parkovania a na nedbalo zaparkované vozidlá, ktoré spôsobovali kolízne situácie. Často boli odstavené v neprehľadných zákrutách, na výjazdoch alebo dokonca na priechodoch pre chodcov. Mesto chcelo svojim občanom aj návštevníkom poskytnúť bezpečie, pohodlie a kvalitný život, a preto nastavilo nové pravidlá a zaviedlo inovatívne systémy.

Ciele:

  • prednosť rezidenta na parkovanie pri mieste bydliska
  • vytvorenie celistvého systému riadenia parkovania
  • zosúladenie pravidiel parkovania na základe jednotnej zákonnej úpravy a technickej normy
  • regulácia a dohľad nad vyhradenými parkovacími miestami
  • odstránenie nelegálne odstavených vozidiel
  • inovatívne a intuitívne spôsoby platby
  • udržanie vysokej platobnej disciplíny vodičov
  • zjednodušenie administratívnych úkonov mesta
  • digitalizácia služieb mesta spojených s parkovaním (napr. vydávanie rezidentských kariet)
  • efektívny systém kontroly parkovania

Prečo spolupracovať s ParkDots

Prečo sa mesto rozhodlo na nás obrátiť? Čo bolo pre Topoľčany smerodajné a najdôležitejšie pri výbere dodávateľa riešenia?

renomovaná IT spoločnosť so skúsenosťami, odbornosť a proklientsky prístup

celkové pokrytie riešení od systému na vydávanie oprávnení až po kontrolu parkovania

integrácia s fungujúcimi systémami, akými sú napr. SMS správy, parkomaty, systémy mesta

technologické inovácie a riešenia, ktoré reflektujú na požiadavky občanov, vodičov aj zamestnancov mesta

Navrhnuté riešenia

V prípade mesta Topoľčany sme navrhli súbor riešení, ktorý obsahuje hneď niekoľko prvkov. Sú navzájom prepojené a prinášajú výhody mestu, zamestnancom mesta, mestskej polícii, vodičom s trvalým pobytom a návštevníkom.

Riešenia

Komplexný systém modulov, ktoré medzi sebou komunikujú a vytvárajú dokonalý nástroj na riadenie parkovania v meste.

Mestský parkovací systém ParkDots – celková integrácia systémov

Rezidenčné parkovanie – digitálne parkovacie karty pre vodičov aj mesto

Mobilná aplikácia ParkDots – platby za parkovanie pre vodičov

Systém Enforcement a skenovacie auto – správa a kontrola parkovania pre mesto

Vyjadrenie k spolupráci

Realizácia projektu a zavádzanie jednotlivých riešení do praxe si vyžadovalo aktívnu spoluprácu vo viacerých sférach.

„Topoľčany potrebovali radikálnu zmenu v parkovacej politike, ktorá bude postavená na pevných základoch. Týmito piliermi je zaručene odbornosť a skúsenosti profesionálov z tímu PosAm. Spolupráca prebehla výborne a sme radi, že na konci zmien sú naši spokojní Topoľčanci.“

JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany

Na nastavenie nových pravidiel v regulácii statickej dopravy sme si vybrali naozaj správne. Okrem aktívnej komunikácie a kvalitných riešení je pre nás dôležitá aj celková spokojnosť obyvateľov a zamestnancov mesta, ktorí aktívne pracujú so systémom. Oceňujem nasadenie a rýchlu podporu, ktorú nám ParkDots poskytuje.“

Maroš Kmeťko, náčelník mestskej polície mesta Topoľčany

„Opäť som mal tú česť pracovať s mestom, ktoré sa pozerá o krok dopredu. Veď udržateľnosť poriadku v mestách záleží aj na kvalitnej a prepracovanej regulácii dopravy. Topoľčany vykročili smerom k efektívnemu parkovaniu, ktoré slúži vodičom.“

Martin Ivančík, produktový manažér ParkDots

Čo sme dokázali

Zmeny nastali v centrálnej zóne mesta. Parkovanie je prehľadnejšie, má systém a rezidenti ľahšie nájdu parkovacie miesto pod svojím domom. Vďaka rýchlej kontrole vládne v meste vysoká platobná disciplína vodičov. To sú len niektoré výsledky, ktoré sa mestu Topoľčany podarilo dosiahnuť po zavedení komplexného mestského parkovacieho systému a jeho nástrojov.

25 250
obyvateľov
3
rezidentské parkovacie pásma
2 500
parkovacích miest
60
platieb denne
5 900
vystavených digitálnych kariet celkovo
1 975
aktuálne platných kariet
1 620
aktuálne platných rezidentských kariet

Povedali o nás

„Počet automobilov v Topoľčanoch každým rokom nezadržateľne stúpa. Dlhodobo dostávame podnety od občanov, ktorých sa problémy s parkovaním priamo dotýkajú. Išlo predovšetkým o ulice v úzkom centre mesta. Parkovacie miesta obsadzovali na celý deň ľudia pracujúci v týchto miestach. Výrazne negatívnym prvkom bol aj vzhľad a predovšetkým bezpečnosť ulíc.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v roku 2021 predložiť a následne zaviesť do praxe novú koncepciu parkovacej politiky. Jej cieľom bola systematická regulácia parkovania, v ktorej budú zahrnutí rezidenti aj návštevníci.

Riešenie nám poskytla slovenská firma PosAm, ktorá stojí za systémami ParkDots. Od prvého momentu bola spolupráca na vysokej úrovni a jej výsledkom je dnes fungujúca parkovacia politika. Tá zahŕňa nielen digitálne parkovacie karty, ale aj mobilnú aplikáciu, určenú na platbu, a nástroje na kontrolu parkovania.

Veľkým plusom je intuitívnosť dodaných nástrojov. A to nehovorím len o jednoduchom používaní na strane Topoľčancov a vodičov. Prácu s aplikáciou Enforcement a využívanie skenovacieho auta si nevedia vynachváliť ani zástupcovia mesta či pracovníci mestskej polície. Odpadlo nám dokonca mnoho povinnej administratívy a mesto šetrí náklady aj pri vydávaní a distribúcii parkovacích kariet.

Aj keď nie je otázka nastavovania parkovacej politiky u nikoho obľúbená, je to sféra, ktorej sa treba venovať. Sme radi, že máme po boku partnera, na ktorého sa môžeme spoľahnúť.“

JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany

Partneri