Vroclav & ParkDots

Mesto Vroclav ako jedno z najkrajších poľských miest je obľúbenou zastávkou pre turistov. Je modernou metropolou, ktorá sa snaží držať krok s dobou, pomáhať obyvateľom aj návštevníkom a využívať najmodernejšie technológie. Veľký dôraz kladie na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a špeciálnu pozornosť venuje zdravotne znevýhodneným občanom/návštevníkom a zabezpečeniu ich maximálneho pohodlia. Spolu s mestom Vroclav sme sa pustili do projektu, ktorý je inšpiráciou pre ďalšie svetové metropoly.

Východisko

Nekoordinovaná doprava, často blúdiace autobusy a neznalosť pravidiel parkovania boli v meste Vroclav príčinami mnohých kolízií a zmätku v uliciach. Parkovanie pre autobusy si vyžadovalo efektívnejší a jednoduchší systém, ktorý pomôže vodičom s orientáciou, pohodlným parkovaním a navigáciou na voľné parkovacie miesto. Pre znevýhodnených vodičov zase mesto hľadalo riešenie, ktoré im zaručí jednoduché parkovanie a zároveň bude zdrojom informácií o obsadenosti vyhradených miest. Štatistické údaje chcelo mesto využiť na lepšie nastavenie parkovacej politiky a zlepšenie ochrany miest pred neoprávneným parkovaním.

Ciele:

  • vytvorenie pohodlného a jednoduchého systému koordinácie pohybu turistických autobusov po meste
  • zvýšenie disciplíny vodičov
  • odstránenie problému s celodenne odstavenými autobusmi v centre mesta
  • zjednodušenie kontroly a správy parkovacích miest na strane mesta
  • lepší systém navigácie na vyhradené parkoviská
  • monitoring miest s obmedzenou maximálnou dobou státia
  • zlepšenie životnej úrovne a uľahčenie parkovania pre ŤZP vodičov
  • prijímanie rozhodnutí o parkovacej politike na základe kvalitných údajov

Prečo spolupracovať s ParkDots?

Prečo sa mesto Vroclav rozhodlo spolupracovať na projekte s ParkDots a T-mobile Polska? Čo bolo pre nich smerodajné a najdôležitejšie pri výbere dodávateľa riešenia?

ParkDots spolu s T-Mobile Polska obstál vo verejnej súťaži a stali sme sa kvalifikovaným víťazom – dodávateľom riešenia.

Hotový parkovací softvér od stabilnej firmy –
odbornosť, referencie a profesionálny prístup

Komplexnosť riešenia – mobilné aplikácia, administračný systém, reporting

Pripravené integrácie – prepojenie už so zavedenými systémami

Inovatívnosť a technické zabezpečenie – riešenie z cloudu, schopnosť ucelenej dodávky od jedného partnera

Navrhnuté riešenia

Projekt mesta Vroclav bol zložený z dvoch základných riešení. Každé pracovalo s nutnosťou inštalácie senzorov obsadenosti parkovacieho miesta do vozovky, nastavením systému pre spracovanie údajov a spustením aplikácie pre vodičov. Všetky tri spomenuté prvky sú prepojené a prinášajú úžitok mestu, zamestnancom mesta a mestskej polícii, no predovšetkým motorizovaným obyvateľom/návštevníkom.

Riešenia

Komplexný systém nástrojov, ktoré medzi sebou komunikujú a spolu vytvárajú dokonalé riešenie na riadenie parkovania v meste.

Senzory obsadenosti – inštalácia a uvedenie senzorov Fleximodo do prevádzky, pripojenie cez NB-IoT

Mobilná aplikácia ParkDots – informácie o parkoviskách, obsadenosti a navigácia pre vodičov

Systém ParkDots Enforcement – správa a kontrola parkovania, aplikácia pre mesto

Analýza dát a reporting – spracovanie dát do prehľadných reportov, analýza kľúčových metrík (obsadenosť, porušenia)

Implementácia

Vyjadrenie k spolupráci

Uvedenie projektu pre mesto Vroclav si vyžadovalo spoluprácu viacerých silných partnerov. Len vďaka príkladnej komunikácii a jasnému spoločnému cieľu sa nám podarilo vytvoriť niečo unikátne.

„Teší nás, že sme mohli realizovať taký komplexný projekt so silným partnerom T-mobile Polska. Čakalo nás veľa výziev, ktoré sme vďaka presne zadefinovaným požiadavkám od mesta mohli efektívne zimplementovať a uviesť do praxe. Zlepšenie systému v mnohých ohľadoch – lepšia práca s dátami zo senzorov a reporting nad nimi, obohatenie funkčností a skvalitnenie aplikácie a tiež jej sprístupnenie znevýhodneným vodičom. To je len zopár zmien a inovácií, ktoré projekt priniesol do sveta parkovania, a verím, že budú inšpiráciou a prinesú úžitok aj ostatným mestám.“

Martin Budaj, produktový manažér ParkDots

„Mesto Vroclav zavádza už dlhší čas ideu smart city. Ide o koncepciu, ktorá využíva moderné technológie na zlepšenie kvality života občanov. Vedenie mesta získalo platformu na výmenu informácií. Vďaka tejto platforme budeme mať k dispozícii informácie o obsadenosti parkovacích miest, a teda aj o ich využívaní. Vďaka tomu budeme môcť dané parkovacie miesta efektívne manažovať.“

Robert Bednarski, smart city Vroclav

Čo sme dokázali

Menej autobusov v centre, spokojní vodiči a väčšie pohodlie pre držiteľov ŤZP parkovacích preukazov. Spokojnosť sa prejavila aj na strane zamestnancov mesta a na celkovej atmosfére v uliciach. Pozrite si niekoľko zaujímavých čísiel o projekte Vroclav.

632 000
obyvateľov
91
parkovacích miest pre autobusy
111
vyhradených ŤZP parkovacích miest
202
nainštalovaných senzorov
5 980
zistených porušení za 8 mesiacov prevádzky

Povedali o nás

Monitorovanie parkovacích miest je systémom, ktorý mesto Vroclav zaviedlo spoločne so spoločnosťami T-Mobile a PosAm. Ide o inovatívny systém poskytujúci občanom informácie o tom, kde nájdu voľné parkovacie miesto a kde sa nachádza obsadené parkovacie miesto.

Mesto Vroclav zavádza už dlhší čas ideu smart city. Ide o koncepciu, ktorá využíva moderné technológie na zlepšenie kvality života občanov.

Vedenie mesta získalo platformu na výmenu informácií. Vďaka tejto platforme budeme mať k dispozícii informácie o obsadenosti parkovacích miest, a teda aj o ich využívaní. Vďaka tomu budeme môcť dané parkovacie miesta efektívne manažovať.

V tomto okamihu bola ukončená skúšobná prevádzka systému. Spolu so spoločnosťami T-Mobile a PosAm sme prešli do ostrej prevádzky aj pre osoby, ktoré takýto systém najviac potrebujú, teda pre osoby so zdravotným postihnutím. Takisto vodiči turistických autobusov už môžu využívať tento systém.

Využívame technológiu NB IoT, poskytovanú spoločnosťou T-Mobile. Ide o mimoriadne bezpečnú sieť na rádiový prenos dát a pre používateľa je najdôležitejšia aplikácia ParkDots od spoločnosti PosAm, vďaka ktorej občan získa aktuálne informácie o voľných a obsadených parkovacích miestach.

– Robert Bednarski – smart city Vroclav –

Partneri