Skenovacie auto - inovatívny systém kontroly parkovania

Aj vaše mesto potrebuje efektívny nástroj na kontrolu oprávnenosti parkovania? Máme pre vás mobilnú technológiu, ktorá zaručí rýchly, jednoduchý a účinný proces kontroly. Predstavujeme vám skenovacie auto.

Skenovacie auto – mobilná technológia automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel na kontrolu parkovania od renomovaných partnerov.

Napíšte nám
# #

Kľučové výhody a vlastnosti

  • Zariadenie skontroluje tisíce zaparkovaných vozidiel za hodinu a obratom identifikuje porušenia pravidiel parkovania.

  • Rozpoznávanie EČV nastáva v reálnom čase a vyhodnotenie dát je v podstate okamžité.

  • Presná lokalizácia kontrolovaného vozidla

  • Rozpoznávanie EČV pracuje na základe vlastného algoritmu dodávateľa technológie, ktorý je neustále vylepšovaný s využitím strojového učenia.

  • Možnosť klasifikácie vozidiel umožňuje rozpoznanie krajiny pôvodu EČV, kategórie vozidla a dokonca jeho farby.

  • Vysoká spoľahlivosť fungovania v širokom rozsahu poveternostných a svetelných podmienok, počas dňa aj v noci. Schopnosť snímania aj pri rýchlosti nad 50 km/h.

  • Systém je využívaný v desiatkach európskych a svetových metropol (vo Francúzsku, Belgicku, Dánsku, Holandsku, Švajčiarsku, USA, Kanade a v Austrálii).

  • Dômyselné spojenie dát z kamier. Rozpoznávanie EČV a ďalšie doplnkové kontextové vyhodnotenie. Všetky napojené na jednu výpočtovú jednotku s kompaktnými rozmermi.

#

Ako pristúpiť k regulácii parkovania s plnou vážnosťou?

Myslite aj na systém kontroly v teréne a jeho správne nastavenie. Predpokladom pre efektívnu kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania je fakt, že úhrady cez všetky platobné kanály sú evidované na báze EČV a parkovacie oprávnenia sú vydávané elektronicky (nie vo forme papierovej karty).

V tom prípade môže byť kontrola realizovaná prostredníctvom snímania a rozpoznávania EČV – s využitím kontrolného auta. Oprávnenosť parkovania sa vyhodnocuje na základe údajov z centrálnej databázy a podľa geografickej polohy, kde bolo dané EČV nasnímané.

#

Ako prebieha samotná kontrola a pre koho je skenovacie auto vhodným riešením?

V prípade, že má mesto väčší počet regulovaných parkovacích miest, potrebuje kontrolu realizovať počas dňa aj v noci. Je nevyhnutné využiť technologické riešenia, ktoré umožnia skontrolovať rádovo tisícky vozidiel za deň. Zapojenie mobilného kontrolného systému – skenovacieho auta do procesu je veľkým prínosom.

Základom technológie je kamerový systém umiestnený na automobile. Ten počas jazdy v reálnom čase rozpoznáva EČV zaparkovaných vozidiel. Získané dáta sú vyhodnocované online (voči databáze rezidentských oprávnení a úhradám parkovného z rôznych platobných kanálov).

Výsledok kontroly s označením miesta priestupku a všetkými potrebnými dátami je ihneď k dispozícii v systéme ParkDots. Hlásenie o priestupku je možné odoslať do ParkDots Enforcement mobilnej aplikácie na riešenie, alebo integráciou do informačného systému mestskej polície za účelom ďalšieho spracovania.

#

Pre akú technológiu a dodávateľa sa rozhodnúť?

Na trhu je dostupných množstvo rôznych technológií a výrobcov. Dôležitými parametrami sú nepochybne spoľahlivosť fungovania v širokom rozsahu poveternostných a svetelných podmienok (aj za úplnej tmy) či schopnosť snímania pri rýchlosti aspoň 50 km/h. Najdôležitejším kritériom je miera úspešnosti korektného rozpoznania zosnímaných EČV, kde by sa mesto nemalo uspokojiť s hodnotami pod 95 %.

Kvalitná technológia môže byť nákladnejšia na obstaranie, avšak vyššia investícia je spravidla kompenzovaná vysokou spoľahlivosťou (nízka chybovosť) a priepustnosťou systému (tisíce rozpoznaných EČV za hodinu). Dobre nastavený a fungujúci systém v konečnom dôsledku zníži počet priestupkov a zabezpečí vysokú platobnú disciplínu u parkujúcich. Neopomeňte ani náležitosti spojené so zavedením objektívnej zodpovednosti a možnosti vysokej miery automatizácie celého procesu.

#

Praktické riešenie pre mestá, ktoré chcú byť „zelené“, EXISTUJE!
Technológia použitá na skenovacom aute môže byť nainštalovaná aj na iné mobilné prostriedky. Takýmto vozidlom môže byť napríklad skúter, alebo aj bicykel.

Inšpirujte sa! Odvážne a inovatívne mestá využívajú technológiu na rozpoznávanie EČV od renomovaných partnerov.

Na Slovensku je to už 5 miest – Bratislava, Košice, Dunajská Streda, Topoľčany a Trnava!

Kontaktujte nás
New York
Paríž
Kodaň
San Francisco
Montreal
Glasgow
Perth
Ženeva
Brugy
Chicago
Quebec
Metz
San Jose
Aarhus
Lille
Santa Monica
Bratislava
Košice
Dunajská Streda
Trnava
Topoľčany
New York
Paríž
Kodaň
San Francisco
Montreal
Glasgow
Perth
Ženeva
Brugy
Chicago
Quebec
Metz
San Jose
Aarhus
Lille
Santa Monica
Bratislava
Košice
Dunajská Streda
Trnava
Topoľčany

Technické okienko

#
5000+ rozpoznaných
EČV za hodinu
#
Rozpoznanie EČV
až do vzdialenosti 19 metrov
#
Funguje vo dne v noci
#
Funguje v akomkoľvek počasí
#
Presnosť rozpoznania
#
Funguje aj pri vysokých rýchlostiach
#
Rozpoznanie typu a farby vozidla
#
Presná lokalizácia objektov
v priestore
#
Algoritmus rozpoznávania využívajúci strojové učenie
#
12V napájanie

Skúšobná jazda

Nadchli vás možnosti, ktoré ponúka technológia skenovacieho auta? Napíšte nám! Radi vám prezradíme viac, vysvetlíme podrobnosti a dohodneme testovanie auta vo vašom meste.

Objednať jazdu

V spolupráci s
Genetec SCANaCAR