Skenovací auto – inovativní systém kontroly parkování

Potřebuje i vaše město účinný nástroj pro kontrolu oprávněnosti parkování? Máme pro vás mobilní technologii, která zaručuje rychlý, jednoduchý a efektivní proces kontroly. Představujeme vám skenovací auto.

Skenovací auto – mobilní technologie automatického rozpoznávání registračních značek pro kontrolu parkování od renomovaných partnerů.

Napište nám
# #

Klíčové výhody a vlastnosti

  • Zařízení zkontroluje tisíce zaparkovaných vozidel za hodinu a obratem odhalí porušení pravidel parkování.

  • Rozpoznávání registračních značek probíhá v reálném čase. Zpoždění při vyhodnocování dat je zanedbatelné.

  • Přesná lokalizace kontrolovaného vozidla.

  • Rozpoznávání registračních značek pracuje na základě vlastního algoritmu dodavatele technologie, který je neustále vylepšován s využitím strojového učení.

  • Možnost klasifikace vozidel umožňuje rozpoznat zemi původu vozidla podle registrační značky, kategorii vozidla, a dokonce i jeho barvu.

  • Vysoká spolehlivost fungování v širokém rozsahu povětrnostních a světelných podmínek, a to jak ve dne, tak i v noci. Možnost skenování i při rychlostech nad 50 km/h.

  • Systém je využíván v desítkách evropských a světových metropolí (ve Francii, Belgii, Dánsku, Nizozemsku, Švýcarsku, USA, Kanade a Austrálii).

  • Sofistikované spojení dat z kamer, na rozpoznávání registračních značek a dalších na kontextové vyhodnocení. Všechny jsou napojeny na jednu výpočetní jednotku kompaktních rozměrů.

#

Jak přistoupit k regulaci parkování s plnou vážností?

Myslete i na systém kontroly v terénu a jeho správné nastavení. Předpokladem pro efektivní kontrolu dodržování pravidel parkování je, že platby přes všechny platební kanály jsou evidovány na základě registrační značky a že parkovací povolení jsou vydávána elektronicky (nikoli ve formě papírové karty).

V takovém případě může být kontrola provedena prostřednictvím snímání registračních značek – systémem skenovacího auta. Zda je parkování oprávněné, se vyhodnocuje na základě údajů z centrální databáze a podle geografické polohy, kde byla registrační značka zaznamenána.

#

Jak probíhá samotná kontrola a pro koho je skenovací vozidlo vhodným řešením?

Pokud má město větší počet regulovaných parkovacích míst, potřebuje kontrolu provádět během dne i v noci. Je nezbytné využít technická řešení, která umožní zkontrolovat řádově tisíce vozidel za den. Zapojení mobilního kontrolního systému – skenovacího auta – do procesu je velkým přínosem.

Technologie je založena na kamerovém systému, jenž je umístěn na automobilu. Ten během jízdy v reálném čase rozpoznává registrační značky zaparkovaných automobilů. Ten během jízdy v reálném čase rozpoznává registrační značky zaparkovaných automobilů. Získaná data jsou vyhodnocována online (podle databáze rezidentských oprávnění a plateb parkovacích poplatků z různých platebních kanálů). Výsledek kontroly s uvedením místa, kde k porušení pravidel došlo, se zobrazí na displeji ve vozidle, v mobilní aplikaci pro městskou policii nebo v informačním systému městské policie za účelem dalšího řešení přestupku.

#

Pro jakou technologii a dodavatele se rozhodnout?

Na trhu je k dispozici celá řada různých technologií od různých výrobců. Důležitými parametry jsou nepochybně spolehlivost provozu v širokém rozsahu povětrnostních a světelných podmínek (i za úplné tmy) či schopnost snímání při rychlosti alespoň 30–40 km/h. Nejdůležitějším kritériem je míra úspěšnosti korektního rozpoznání zaznamenaných registračních značek, kde by se město nemělo spokojit s hodnotami pod 95 %.

Kvalitní technologie může být nákladnější na pořízení, avšak vyšší investice je zpravidla kompenzována vysokou spolehlivostí (nízkou chybovostí) a propustností systému (tisíce rozpoznaných registračních značek za hodinu). Dobře nastavený a fungující systém minimalizuje počet přestupků a zajistí vysokou platební morálku parkujících. Zapomenout se nesmí ani na náležitosti spojené s uplatněním objektivní odpovědnosti a možnost vysoké míry automatizace celého procesu.

#

Praktické řešení pro města, která chtějí být „zelená“, EXISTUJE!
Technologie použitá v skenovacím autě může být nainstalována i na jiné mobilní prostředky. Takovým vozidlem může být například skútr nebo i kolo.

Nechte se inspirovat! Odvážná a pokroková města, která využívají technologii k rozpoznávání registračních značek od renomovaných partnerů.

Na Slovensku je již 5 měst - Bratislava, Košice, Dunajská Streda, Topoľčany a Trnava!

Kontaktujte nás
New York
Paríž
Kodaň
San Francisco
Montreal
Glasgow
Perth
Ženeva
Bruggy
Chicago
Quebec
Metz
San Jose
Aarhus
Lille
Santa Monica
Bratislava
Košice
Dunajská Streda
Trnava
Topoľčany
New York
Paríž
Kodaň
San Francisco
Montreal
Glasgow
Perth
Ženeva
Bruggy
Chicago
Quebec
Metz
San Jose
Aarhus
Lille
Santa Monica
Bratislava
Košice
Dunajská Streda
Trnava
Topoľčany

Technické okénko

#
5000+ RZ za hodinu
#
Dosah 19 metrů
#
Den/noc
#
Počasí
#
Přesnost rozpoznání
#
Při rychlé jízdě
#
Rozpoznání typu, barvy vozidla
#
Lokalizace
#
Strojové učení
#
Napájení 12 V

Zkušební jízda

Nadchly vás možnosti, které technologie skenovacího auta nabízí? Napište nám! Rádi vám prozradíme víc, vysvětlíme podrobnosti a dohodneme testování automobilu ve vašem městě.

Objednej jízdu

Ve spolupráci se
Genetec SCANaCAR