Skenovací automobil – inovativní systém kontroly parkování

Potřebuje i vaše město účinný nástroj pro kontrolu oprávněnosti parkování? Máme pro vás mobilní technologii, která zaručuje rychlý, jednoduchý a efektivní proces kontroly. Představujeme vám skenovací automobil.

Skenovací automobil – mobilní technologie automatického rozpoznávání registračních značek pro kontrolu parkování od společnosti Genetec.

Zjistit více
# #

Klíčové výhody a vlastnosti

  • Zařízení zkontroluje tisíce zaparkovaných vozidel za hodinu a obratem identifikuje porušení pravidel parkování.

  • Rozpoznávání RZ nastává v reálném čase. Zpoždění vyhodnocení dat je zanedbatelné.

  • Přesná lokalizace kontrolovaného vozidla

  • Rozpoznávání RZ pracuje na základě vlastního algoritmu společnosti Genetec, který je neustále vylepšován s využitím strojového učení.

  • Možnost klasifikace vozidel umožňuje rozpoznat zemi původu RZ, kategorii vozidla a dokonce i jeho barvu.

  • Vysoká spolehlivost fungování v širokém rozsahu povětrnostních a světelných podmínek, a to jak ve dne, tak i v noci. Možnost skenování i při rychlostech nad 40 km/h.

  • Systém je využíván v desítkách evropských a světových metropolí (ve Francii, Belgii, Dánsku, Švýcarsku, USA a Austrálii).

  • Sofistikované spojení dat až z 8 kamer. Čtyři na rozpoznávání RZ a další čtyři na kontextové vyhodnocení. Všechny jsou napojeny na jednu výpočetní jednotku s kompaktními rozměry.

#

Jak přistoupit k regulaci parkování s plnou vážností?

Myslete i na systém kontroly v terénu a jeho správné nastavení. Předpokladem pro efektivní kontrolu dodržování pravidel parkování je, že platby přes všechny platební kanály jsou evidovány na základě RZ a povolení k parkování jsou vydávána elektronicky (nikoli ve formě papírové karty).

V takovém případě může být kontrola provedena prostřednictvím snímání RZ – systémem kontrolního automobilu. Oprávněnost k parkování se vyhodnocuje na základě údajů z centrální databáze a podle geografické polohy, kde byla RZ zaznamenána.

#

Jak probíhá samotná kontrola a pro koho je skenovací vozdilo vhodným řešením?

Pokud má město větší počet regulovaných parkovacích míst, potřebuje kontrolu provádět během dne i v noci. Je nezbytné využít technologická řešení, která umožní zkontrolovat řádově stovky vozidel za den. Zapojení mobilního kontrolního systému – skenovacího automobilu – do procesu je velkým přínosem.

Tato technologie je založena na kamerovém systému umístěném na automobilu. Ten během jízdy v reálném čase rozpoznává RZ zaparkovaných automobilů. Získaná data jsou vyhodnocována online (vůči databázi rezidentských oprávněni a platbám parkovacích poplatků z různých platebních kanálů). Výsledek kontroly s uvedením místa porušení oprávnění se zobrazí na displeji ve vozidle, v mobilní aplikaci pro městskou policii nebo v informačním systému městské policie za účelem dalšího řešení přestupku.

#

Pro jakou technologii a dodavatele se rozhodnout?

Na trhu je k dispozici celá řada různých technologií a výrobců. Důležitými parametry jsou nepochybně spolehlivost provozu v širokém rozsahu povětrnostních a světelných podmínek (i za úplné tmy) či schopnost snímání při rychlostí alespoň 30 – 40 km/h. Nejdůležitějším kritériem je míra úspěšnosti korektního rozpoznání zaznamenané RZ, kde by se město nemělo spokojit s hodnotami pod 95 %.

Kvalitní technologie může být nákladnější na pořízení, avšak vyšší investice je zpravidla kompenzována vysokou spolehlivostí (nízkou chybovostí) a propustností systému (tisíce rozpoznaných RZ za hodinu). Dobře nastavený a fungující systém minimalizuje počet přestupků a zajistí vysokou platební disciplínu u parkujících. Neopomeňme ani náležitosti spojené se zavedením objektivní odpovědnosti a možnosti vysoké míry automatizace celého procesu.

#

Praktické řešení pro města, která chtějí být „zelená“, EXISTUJE!
Technologie použitá na skenovacím automobilu může být nainstalována i na jiné mobilní prostředky. Takovým vozidlem může být například skútr nebo i kolo.

Nechte se inspirovat! Odvážná a inovativní města, která využívají technologii Genetec k rozpoznávání RZ.

Kontaktujte nás
New York
Paríž
Kodaň
San Francisco
Montreal
Glasgow
Perth
Ženeva
Bruggy
Chicago
Quebec
Metz
San Jose
Aarhus
Lille
Santa Monica
New York
Paríž
Kodaň
San Francisco
Montreal
Glasgow
Perth
Ženeva
Bruggy
Chicago
Quebec
Metz
San Jose
Aarhus
Lille
Santa Monica

Technické okénko

#
5000+ RZ za hodinu
#
Dosah 19 metrů
#
Den/noc
#
Počasí
#
Přesnost rozpoznání
#
Při rychlé jízdě
#
Rozpoznání typu, barvy vozidla
#
Lokalizace
#
Strojové učení
#
Napájení 12V

Zkušební jízda

Nadchly vás možnosti, které nabízí technologie skenovacího automobilu? Napište nám! Rádi vám prozradíme víc, vysvětlíme podrobnosti a dohodneme testování automobilu ve vašem městě.

Objednej jízdu

Ve spolupráci s Genetec Genetec