Ako na mestský parkovací systém

Videozáznam

Kľúčovou úlohou mestských samospráv je vytvorenie vhodných podmienok na život svojich obyvateľov. Riešenie dopravy a zefektívnenie parkovania v meste sú oblasťami, ktoré výrazne ovplyvňujú pohodlie a úroveň života v meste. Pozrite si videozáznam z online konferencie, ktorú sme vám priniesli 21. 4. 2021.

Program

13:00 – 13:05
Privítanie
Alexander Štefuca, moderátor podujatia
13:05 – 13:15
Úvodné slovo
Michal Bróska, riaditeľ pre produktový rozvoj, PosAm
Prezentácia
13:15 – 13:40
Parkovacia politika a jej realizácia v praxi
Jozef Drahovský, dopravný analytik
Parkovacia politika je označenie pre technické, právne, ekonomické a politické rozhodnutie, ako zabezpečiť služby obce, ktoré požadujú obyvatelia, návštevníci a organizácie poskytujúce služby v danej obci, z pohľadu statickej dopravy. Vysvetlíme vám, aké sú možnosti z hľadiska dopravných predpisov, možnosti z hľadiska technickej realizácie a ekonomické modely fungovania. Na príkladoch ukážeme dobré a chybné rozhodnutia a korekcie chýb v rôznych mestách a štátoch. Zvlášť sa povenujeme inštitútu objektívnej zodpovednosti a jeho používaniu mestskou políciou. Načrtneme aj postup, ako legislatívne a technicky pripraviť zavedenie parkovacej politiky tak, aby bola v obci politicky priechodná a nevyvolala averziu občanov voči predstaviteľom obce, ktorí ju schvália.
Prezentácia
13:40 – 14:20
Mestský parkovací systém ParkDots
Produktový manažér Martin Budaj a obchodní zástupcovia Marek Líška a Martin Ivančík, PosAm
Výber parkovného, rezidentské karty, kontrola parkovania, skenovacie auto, mobilné aplikácie, smart služby pre vodičov, reporting, napojenie na senzory či závorové parkoviská. Ako sa v tom všetkom zorientovať, vybrať to správne pre moje mesto a spojiť to do jedného funkčného celku? Prevedieme vás budovaním systému krok po kroku. Presvedčíte sa, že aj tam, kde sú na pozadí sofistikované technológie a komplexné procesy, to môže byť pre vodičov aj pre mesto intuitívne, jednoduché na použitie a predovšetkým veľmi užitočné.
Prezentácia
14:20 – 14:40
Parkovacia politika v Petržalke
Ján Hrčka, starosta MČ Petržalka Bratislava
Prípadová štúdia
Prezentácia
14:40 – 15:10
Verejné obstarávanie a parkovací systém
Juraj Tkáč, predseda Únie profesionálov verejného obstarávania
Správne nastavené kritériá a podmienky pri verejnom obstarávaní sú základným predpokladom výsledného úspechu. Prejdeme si celý proces verejného obstarávania s dôrazom na špecifické požiadavky na komplexný mestský parkovací systém.
Prezentácia
15:10 – 15:20
Q&A
15:20
KVÍZ s atraktívnou výhrou a ukončenie podujatia

Speakers