Jak na městský parkovací systém

23.6.2021 o 13:00, Online

Klíčovým úkolem městských samospráv je vytvoření vhodných podmínek pro život svých obyvatel. Řešení dopravy a zefektivnění parkování ve městě je jednou z oblastí, které mají významný dopad na pohodlí a úroveň života ve městě.

#

O konferenci

V roce 2011 bylo v České republice registrováno více než 4 mil. osobních motorových vozidel. V roce 2020 to bylo již více než 6 mil. automobilů. Platí, že osobní vozidla se pohybují jen 5 % času, 95 % času parkují. Když k tomu přidáme nedisciplinovanost, dlouhodobě odstavená vozidla, zablokované chodníky, neplatící řidiče či nedostatečnou ochranu rezidentských míst, vzniká problém, který zásadně ovlivňuje komfort života ve městě.

PosAm nabízí propracovaný městský parkovací systém ParkDots, který dokáže efektivně a pružně reagovat na požadavky spojené s regulací statické dopravy.

Zaregistrujte se ještě dnes na naši online akci, která se uskuteční ve středu 23.6.2021 ve 13:00, a dozvíte se vše potřebné o inovativní platformě pro řízení parkování. Účast je zdarma.

Program

13:00
Uvítaní
Michael Kudela, moderátor konference
13:05 – 13:15
Úvodní slovo
Michal Bróska, Ředitel pro produktový rozvoj, PosAm
13:15 – 13:40
Parkovací politiky našich měst dříve, dnes a v budoucnosti
Petr Horský, Předseda Rady České parkovací asociace
Věděli jste, že již císařovna Marie Terezie vydala regulační patent upravující parkování povozů na veřejných prostranstvích? Problematika parkování není pouze záležitostí dneška, ale provází nás již dlouhou dobu. A jak šel čas, měnily se potřeby, ale také i prostředky regulace a řízení parkovacích procesů. A protože čas velice rychle kráčí kupředu, budeme se i my dívat spíše do budoucnosti a představíme trendy řešení parkování. A nejen to, jak se mění vnímání veřejného prostoru, ale i to, co vlastně nyní potřebujeme pro dosažení našich cílů. A tak zatímco Marii Terezii stačilo podepsat jeden papír, my čím dál více pracujeme s technologickými nástroji a parkování se již běžně spojuje s pojmem digitální.
13:40 – 14:20
Městský parkovací systém ParkDots
Produktový manažer Martin Budaj a obchodní zástupci Marek Líška a Martin Ivančík, PosAm
Výběr parkovacích poplatků. Rezidentní karty. Kontrola parkování. Skenovací auto. Mobilní aplikace. Chytré služby pro řidiče. Podávání hlášení. Napojení na senzory, nebo závorové parkoviště... Jak se v tom všem zorientovat, vybrat to správné pro mé město a spojit do jednoho funkčního celku? Provedeme vás budováním systému krok za krokem. Přesvědčíte se, že i tam, kde jsou na pozadí sofistikované technologie a komplexní procesy, to může být pro řidiče i pro město intuitivní, jednoduché na použití a především velmi užitečné.
14:20 – 14:40
ParkDots v Evropě
Michal Bróska, Ředitel pro produktový rozvoj, PosAm
Přehled nasazení řešení ParkDots v Evropě
14:40 – 15:10
Veřejné zakázky a parkovací systém
Ondrej Čurilla, Counsel v HAVEL & PARTNERS a advokát v oblasti veřejných zakázek
Pořízení parkovacího systému není zrovna běžným nákupem a dobrý výsledek je tak závislý od vhodně zvoleného přístupu k zadání. V rámci této části si tak představíme praktické instituty přípravy a realizace zadávacích řízení, od předběžných konzultací s trhem až po možnosti zadavatelů před / po uzavřením smlouvy.
15:10 – 15:25
OTÁZKY A ODPOVĚDI
15:25 – 15:30
KVÍZ s atraktivní výhrou a Ukončení konference

Řečníci

Partner

Registrace