ParkDots – získejte ze svých parkovacích míst více

Přínosem řešení ParkDots je s využitím moderních technologií zhodnotit existující parkovací místa a zavést parkovací politiku efektivně do praxe. Podívejme se spolu na to jak!

Kontaktujte nás

Platba parkovného pomocí ParkDots

 • Umožněte svým obyvatelům, návštěvníkům a zákazníkům pohodlně platit parkovné pomocí mobilní aplikace ParkDots. Odlište se touto inovací a ušetříte.

 • Aplikace dostupné pro iOS, Android a taktéž plně responzivní web aplikace. Parkovné pomocí ParkDots tak na rozdíl od SMS platby zaplatí i majitelé služebních telefonů nebo zahraniční návštěvníci.

 • Přehled o vybraném parkovném v reálném čase.

 • Mobilní aplikace ParkDots Enforcement s možností skenovat registrační značky umožní efektivní kontrolu oprávněnosti parkování.

 • Uvedení služby do provozu do 1 měsíce od podpisu smlouvy.

Rezidentní parkování s ParkDots

 • Aplikační podpora pro správu parkování rezidentů zahrnuje všechny fáze od podání žádostí přes jejich schvalování a úhrady až po kontrolu dodržování pravidel. Všechno online.

 • Systém umožňuje podat žádost o vydání elektronické karty online nebo na kontaktním (klientském) místě. Zákazníci platí pohodlně kartou nebo převodem na účet.

 • Přehledná správa žádostí přes webovou aplikaci poskytuje obcím a městům plnou kontrolu nad celým procesem. Automatizace celou agendu zjednodušuje.

Kontrola parkování

Pravidelná, účinná a důsledně prováděná kontrola zlepší dodržování pravidel parkování a zvýší platební morálku. Následující vyšší příjmy z poplatků může město investovat zpět do rozvoje parkovací infrastruktury, podpory mobility a dalšího zkvalitňování služeb obyvatelům. Řešení ParkDots jsou vhodná jak pro malá města, tak pro velké metropole – dokážou se přizpůsobit jejich odlišným požadavkům.

Aplikace ParkDots Enforcement

 • Efektivní kontrola oprávněnosti parkování hlídkami v terénu.
 • Rychlé a spolehlivé rozpoznání registrační značky na mobilním zařízení s možností připojit externí kameru pro noční snímání.
 • Podpora evidence hlášení a řešení přestupků.
 • Flexibilní nástroj pro malá i velká města (v součinnosti s monitorovacím vozidlem).

Skenovací auto

 • Účinná kontrola zpoplatněných a rezidentských parkovacích míst ve dne v noci.
 • Desetitisíce zkontrolovaných vozidel za 24 hodin.
 • Automatické zpracování hlášení v systému a možnost vyslání hlídky.
 • Vhodné pro větší města s potřebou neustálé kontroly velkého počtu parkovacích míst.
Stacionární systémy

Stacionární systémy

 • Samostatné kamery pro rozpoznávání registračních značek s napojením na centrální systém.
 • Sledování průjezdů virtuální branou bez závor a bran (free-flow), případně doplněné i automatickým sloupkem pro kontrolování vjezdu.
 • Úplný přehled o vozidlech parkujících na parkovišti nebo v zóně v reálném čase, automatická tvorba hlášení o přestupcích.
 • Vhodné řešení pro uzavřené zóny a lokality ve městech, kde není možné použít závory.

Monitoring obsazenosti pohlídá parkování na ulici

 • Hledáte možnosti, jak efektivněji využívat existující parkovací místa? Sledováním obsazenosti získáte reálném čase dokonalý přehled o stavu a vývoji situace v parkování.

 • Díky senzorům obsazenosti parkovacího místa, osazeným ve vozovce, dokážete účinněji monitorovat krátkodobé či zakázané parkování nebo stání na vyhrazených parkovacích místech.

 • Specializované kamerové systémy s podporou umělé inteligence umí rozpoznat registrační značku či identifikovat typ vozidla. Systém tak dokáže odesílat automatická upozornění na neoprávněné parkování a zakázané stání.

 • Možnost doplnění o navigační LED tabule.

#

Městský parkovací systém

 • ParkDots poskytuje komplexní podporu pro realizaci parkovací politiky v obci nebo městě.

 • Modulární platforma propojuje nejmodernější technologie s odbornými znalostmi z oblasti parkování.

 • Zajišťuje sledování obsazenosti parkovacích míst, úhradu parkovného mobilní aplikací, správu rezidentského parkování, kontrolu oprávněnosti parkování a integraci s dalšími systémy (platební, parkovací či informační systémy obce nebo městské policie apod.).

 • Díky integraci se systémy třetích stran je ParkDots sjednocujícím prvkem celého komplexního systému parkování.

Další možnosti a přednosti systému

 • Prostřednictvím integrace se závorovými systémy, čtečkami registračních značek a platebními automaty zvládne ParkDots vedle parkování na ulici i parkování v garáži nebo na uzavřeném parkovišti.

 • Aplikace ParkDots jsou navrženy s důrazem na uživatelskou přívětivost, díky čemuž s nimi vaši zákazníci parkování hravě zvládnou.

 • Hledáte zcela bezstarostný model? Co říkáte na správu parkovacího místa jako službu? Kontaktujte nás.

Brožura - Městský parkovací systém

Pokud máte zájem o naši brožuru,
můžete si ji jednoduše stáhnout.

Stáhnout brožuru

Partneři