Vroclav & ParkDots

Město Vratislav jako jedno z nejkrásnějších polských měst je oblíbenou turistickou destinací. Je to moderní metropole, která se snaží držet krok s dobou, pomáhat obyvatelům i návštěvníkům a používat nejmodernější technologie. Klade velký důraz na zvýšení životní úrovně obyvatel a věnuje zvláštní pozornost zdravotně znevýhodněným občanům / návštěvníkům a zajištění jejich maximálního pohodlí. Spolu s městem Vratislav jsme se pustili do projektu, který je inspirací pro další světové metropole.

Východisko

Nekoordinovaná doprava, často bloudící autobusy a neznalost pravidel parkování byly ve městě Vratislav příčinami mnoha kolizí a zmatku v ulicích. Parkování pro autobusy vyžadovalo efektivnější a jednodušší systém, který pomůže řidičům s orientací, pohodlným parkováním a navigací na volné parkovací místo. Pro znevýhodněné řidiče zase město hledalo řešení, které jim zaručí snadné parkování a zároveň bude zdrojem informací o obsazenosti vyhrazených míst. Město chtělo využít statistické údaje k lepšímu nastavení parkovací politiky a zlepšení ochrany měst před neoprávněným parkováním.

Cíle:

  • vytvoření pohodlného a jednoduchého systému koordinace pohybu turistických autobusů po městě
  • zvýšení disciplíny řidičů
  • odstranění problémů s celodenně odstavenými autobusy v centru města
  • zjednodušení kontroly a správy parkovacích míst na straně města
  • lepší systém navigace na vyhrazená parkoviště
  • monitoring míst s omezenou maximální dobou stání
  • zlepšení životní úrovně a ulehčení parkování pro zdravotně postižené řidiče
  • přijímání rozhodnutí o parkovací politice na základě kvalitních údajů

Proč spolupracovat s ParkDots?

Proč se město Vratislav rozhodlo spolupracovat na projektu s ParkDots a T-mobile Polska? Co bylo pro ně směrodatné a nejdůležitější při výběru dodavatele řešení?

ParkDots spolu s T-Mobile Polska obstál ve veřejné soutěži a stali jsme se kvalifikovaným vítězem – dodavatelem řešení.

Hotový parkovací software od stabilní společnosti –
odbornost, reference a profesionální přístup

Komplexnost řešení-mobilní aplikace, administrační systém, reporting

Připravené integrace-propojení s již zavedenými systémy

Inovativnost a technické zabezpečení – cloudové řešení, schopnost ucelené dodávky od jednoho partnera

Navržená řešení

Projekt města Vratislav byl složen ze dvou základních řešení. Každé pracovalo s nutností instalace senzorů obsazenosti parkovacího místa do vozovky, nastavením systému pro zpracování dat a spuštěním aplikace pro řidiče. Všechny tři zmíněné prvky jsou propojeny a přinášejí užitek městu, zaměstnancům města a městské policii, ale především motorizovaným obyvatelům a návštěvníkům.

Řešení

Komplexní systém nástrojů, které mezi sebou komunikují a spolu vytvářejí dokonalé řešení pro řízení parkování ve městě.

Senzory obsazenosti-instalace a uvedení senzorů Fleximodo do provozu, připojení přes NB-IoT

Mobilní aplikace ParkDots – informace o parkovištích, obsazenosti a navigace pro řidiče

Systém ParkDots Enforcement – správa a kontrola parkování, aplikace pro město

Analýza dat a reporting  –zpracování dat do přehledných reportů, analýza klíčových metrik (obsazenost, porušení předpisů)

Implementace

Vyjádření ke spolupráci

Uvedení projektu pro město Vratislav vyžadovalo spolupráci několika silných partnerů. Pouze díky příkladné komunikaci a jasnému společnému cíli se nám podařilo vytvořit něco unikátního.

„Jsme rádi, že jsme mohli realizovat tak komplexní projekt se silným partnerem T-mobile Polska. Čelili jsme mnoha výzvám, které jsme díky přesně definovaným požadavkům od města mohli efektivně implementovat a uvést do praxe. Zlepšení systému v mnoha ohledech – lepší práce s daty ze senzorů a reporting nad nimi, obohacení funkčností a zkvalitnění aplikace a také její zpřístupnění znevýhodněným řidičům. To je jen několik změn a inovací, které projekt přinesl do světa parkování, a věřím, že budou inspirací a přinesou užitek i dalším městům.“

Martin Budaj, produktový manažer ParkDots

„Město Vratislav zavádí již delší dobu ideu smart city. Jedná se o koncepci, která využívá moderní technologie ke zlepšení kvality života občanů. Vedení města získalo platformu pro výměnu informací. Díky této platformě budeme mít k dispozici informace o obsazenosti parkovacích míst, a tedy i o jejich využívání. Díky tomu budeme moci tato parkovací místa efektivně spravovat.“

Robert Bednarski, smart city Vratislav

Co jsme dokázali

Méně autobusů v centru, spokojeni řidiči a větší pohodlí pro držitele ZTP parkovacích průkazů. Spokojenost se projevila i na straně zaměstnanců města a na celkové atmosféře v ulicích. Podívejte se na několik zajímavých čísel o projektu Vratislav.

632 000
obyvatel
91
parkovacích míst pro autobusy
111
vyhrazených parkovacích míst pro ZTP
202
nainstalovaných senzorů
5 980
zjištěných porušení za 8 měsíců provozu

Řekli o nás

Monitorování parkovacích míst je systém, který město Vratislav zavedlo společně se společnostmi T-Mobile a PosAm. Jedná se o inovativní systém, který občanům poskytuje informace o tom, kde najdou volné parkovací místo a kde je obsazeno parkovací místo.

Město Vratislav zavádí již delší dobu ideu smart city. Jedná se o koncepci, která využívá moderní technologie ke zlepšení kvality života občanů.

Vedení města získalo platformu pro výměnu informací. Díky této platformě budeme mít k dispozici informace o obsazenosti parkovacích míst, a tedy i o jejich využívání. Díky tomu budeme moci tato parkovací místa efektivně spravovat.

V tomto okamžiku byl ukončen zkušební provoz systému. Spolu se společnostmi T-Mobile a PosAm jsme přešli do ostrého provozu i pro osoby, které takový systém nejvíce potřebují, tedy pro osoby se zdravotním postižením. Z tohoto systému mohou mít prospěch také řidiči turistických autobusů.

Využíváme technologii NB IoT poskytovanou společností T-Mobile. Jedná se o mimořádně bezpečnou síť na rádiový přenos dat. Pro uživatele je nejdůležitější aplikace ParkDots od společnosti PosAm, díky níž řidič získá aktuální informace o volných a obsazených parkovacích místech.

– Robert Bednarski – smart city Vratislav –

Partneři