Topoľčany & ParkDots

Topoľčany, podobně jako jiná větší i menší slovenská města, bojovaly s ulicemi přeplněnými auty, se stáním na chodnících, v křižovatkách, ale i na zeleni. Dlouhodobě uplatňovaný princip parkování zdarma přinesl své „ovoce“ v podobě kolizních dopravních situací, nespokojených rezidentů, nepořádku v ulicích.

Dynamická doprava je řízena pravidly, semafory, křižovatkami. Je logické, že pro pořádek je třeba regulovat i statickou dopravu. Jak je toho možné dosáhnou a jak jsme na to šli v Topoľčanech?

Východisko

Město Topoľčany začalo mít problém s počtem automobilů. Obyvatelé si často stěžovali na špatnou dostupnost parkování a na nedbale zaparkovaná vozidla, která způsobovala kolizní situace. Často byla odstavena v nepřehledných zatáčkách, na výjezdech nebo dokonce na přechodech pro chodce. Město chtělo svým občanům i návštěvníkům poskytnout bezpečí, pohodlí a kvalitní život, a proto nastavilo nová pravidla a zavedlo inovativní systémy.

Cíle:

  • přednost rezidenta pro parkování u místa bydliště
  • vytvoření celistvého systému řízení parkování
  • sladění pravidel parkování na základě jednotné zákonné úpravy a technické normy
  • regulace a dohled nad vyhrazenými parkovacími místy
  • odstranění nelegálně odstavených vozidel
  • inovativní a intuitivní způsoby platby
  • udržení vysoké platební disciplíny řidičů
  • zjednodušení administrativních úkonů města
  • digitalizace služeb města spojených s parkováním (např. vydávání rezidenčních karet)
  • efektivní systém kontroly parkování

Proč spolupracovat s ParkDots?

Proč se město rozhodlo obrátit na nás? Co bylo pro Topoľčany směrodatné a nejdůležitější při výběru dodavatele řešení?

renomovaná IT společnost se zkušenostmi, odbornost a proklientský přístup

celkové pokrytí řešení od systému vydávání oprávnění až po kontrolu parkování

integrace s fungujícími systémy, jakými jsou například SMS zprávy, parkovací automaty, systémy města

technologické inovace a řešení, která reflektují na požadavky občanů, řidičů i zaměstnanců města

Navržená řešení

V případě města Topoľčany jsme navrhli soubor řešení, který obsahuje hned několik prvků. Jsou navzájem propojeny a přinášejí výhody městu, zaměstnancům města, městské policii, řidičům s trvalým pobytem a návštěvníkům.

Řešení

Komplexní systém modulů, které mezi sebou komunikují a vytvářejí dokonalý nástroj pro řízení parkování ve městě.

Městský parkovací systém ParkDots – celková integrace systémů

Rezidenční parkování – digitální parkovací karty pro řidiče i město

Mobilní aplikace ParkDots – platby za parkování pro řidiče

Systém Enforcement a skenovací auto – správa a kontrola parkování pro město

Vyjádření ke spolupráci

Realizace projektu a zavádění jednotlivých řešení do praxe vyžadovalo aktivní spolupráci ve více sférách.

Topoľčany potřebovaly radikální změnu v parkovací politice, která bude postavena na pevných základech. Těmito pilíři je zaručeně odbornost a zkušenosti profesionálů z týmu PosAm. Spolupráce proběhla výborně a jsme rádi, že na konci změn jsou naši spokojeni obyvatelé Topolčan.“

JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka města Topoľčany

„Pro nastavení nových pravidel v regulaci statické dopravy jsme si vybrali opravdu správně. Kromě aktivní komunikace a kvalitních řešení je pro nás důležitá i celková spokojenost obyvatel a zaměstnanců města, kteří aktivně pracují se systémem. Oceňuji nasazení a rychlou podporu, kterou nám ParkDots poskytuje.“

Maroš Kmeťko, náčelník městské policie města Topoľčany

„Opět jsem měl tu čest pracovat s městem, které se dívá o krok dopředu. Vždyť udržitelnost pořádku ve městech záleží i na kvalitní a propracované regulaci dopravy. Topoľčany vykročily směrem k efektivnímu parkování, které slouží řidičům.“

Martin Ivančík, produktový manažer ParkDots

Co jsme dokázali

Změny nastaly v centrální zóně města. Parkování je přehlednější, má systém a rezidenti snáze najdou parkovací místo před svým domem. Díky rychlé kontrole vládne ve městě vysoká platební disciplína řidičů. To jsou jen některé výsledky, kterých se městu Topoľčany podařilo dosáhnout po zavedení komplexního městského parkovacího systému a jeho nástrojů.

25 250
obyvatel
3
rezidenční parkovací pásma
2 500
parkovacích míst
60
plateb denně
5 900
vystavených digitálních karet celkem
1 975
aktuálně platných karet
1 620
aktuálně platných rezidenčních karet

Řekli o nás

„Počet automobilů v Topolčanech každým rokem nezadržitelně stoupá. Dlouhodobě dostáváme podněty od občanů, kterých se problémy s parkováním přímo dotýkají. Jednalo se především o ulice v úzkém centru města. Parkovací místa obsazovali na celý den lidé pracující v těchto místech. Výrazně negativním prvkem byl i vzhled, a především bezpečnost ulic.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v roce 2021 předložit a následně zavést do praxe novou koncepci parkovací politiky. Jejím cílem byla systematická regulace parkování, ve které budou zahrnuti rezidenti i návštěvníci.

Řešení nám poskytla slovenská firma PosAm, která stojí za systémy ParkDots. Od prvního momentu byla spolupráce na vysoké úrovni a jejím výsledkem je dnes fungující parkovací politika. Ta zahrnuje nejen digitální parkovací karty, ale také mobilní aplikaci určenou k platbě, a nástroje pro kontrolu parkování.

Velkým plusem je intuitivnost dodaných nástrojů. A to nemluvím jen o jednoduchém používání na straně obyvatel Topolčan a řidičů. Práci s aplikací Enforcement a využívání skenovacího auta si neumí vynachválit ani zástupci města či pracovníci městské policie. Odpadlo nám dokonce mnoho povinné administrativy a město šetří náklady i při vydávání a distribuci parkovacích karet.

I když není otázka nastavování parkovací politiky u nikoho oblíbená, je to sféra, které je třeba se věnovat. Jsme rádi, že máme po boku partnera, na kterého se můžeme spolehnout.“

JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka města Topoľčany

Partneři