Topolczany i ParkDots

Topolczany, podobnie jak inne słowackie miasta i miasteczka, zmagały się z ulicami zapchanymi samochodami, parkowaniem na chodnikach, skrzyżowaniach, a nawet na terenach zielonych. Długo funkcjonująca zasada, zgodnie z którą za parkowanie się nie płaciło, dała „owoce” w postaci kolizji drogowych, frustracji mieszkańców i bałaganu na ulicach.

Ruchem dynamicznym kieruje się poprzez przepisy, sygnalizację świetlną i pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach. Dlaczego by więc – dla porządku – nie kierować także ruchem statycznym? Jak można to zrobić i jak do tego podeszliśmy w Topolczanach?

Tło merytoryczne

Problemem w Topolczanach zaczynała być zbyt duża liczba samochodów. Mieszkańcy często narzekali się na brak miejsc parkingowych oraz bezmyślnie zaparkowane pojazdy wywołujące zagrożenie drogowe. Samochody często parkowały na łukach, utrudniając widoczność, przy wyjazdach, a nawet na przejściach dla pieszych. Miasto chciało zapewnić swoim mieszkańcom i gościom bezpieczeństwo, wygodę i wysoką jakość, dlatego uchwaliło nowe zasady i wprowadziło nowatorskie systemy.

Cele:

  • pierwszeństwo mieszkańców przy parkowaniu w miejscu zamieszkania
  • stworzenie kompleksowego systemu zarządzania miejscami parkingowymi
  • ujednolicenie zasad parkowania w oparciu o pojedynczą regulację prawną i normę techniczną
  • uregulowanie i kontrola nad zarezerwowanymi dla konkretnych użytkowników miejscami parkingowymi
  • usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów
  • innowacyjna i intuicyjna metoda płatności
  • utrzymanie wysokiej dyscypliny płatniczej kierowców
  • uproszczenie procedur administracyjnych dla gminy
  • cyfryzacja usług miejskich związanych z parkowaniem (np. wydawanie pozwoleń na parkowanie dla mieszkańców)
  • wydajny system kontroli parkowania

Skąd decyzja o współpracy z ParkDots?

Dlaczego miasto Topolczany postanowiło się z nami skontaktować? Co było najistotniejszym czynnikiem przy wyborze dostawcy rozwiązań?

Renomowana firma z branży IT z udokumentowanym doświadczeniem, wiedzą specjalistyczną i przyjaznym podejściem do klienta

Rozwiązanie kompleksowe, od systemu wydawania zezwoleń aż do egzekwowania płatności za parkowanie

Integracja z obecnie wykorzystywanymi systemami, takimi jak SMS (wiadomości tekstowe), parkomaty, systemy miejskie

Innowacje i rozwiązania technologiczne odpowiadające wymaganiom mieszkańców, kierowców i pracowników miejskich

Zaproponowane rozwiązania

Dla Topolczan zaproponowaliśmy kilkuelementowy zbiór rozwiązań. Są one ze sobą wzajemnie połączone i przynoszą korzyści miastu, pracownikom i straży miejskiej oraz stałym mieszkańcom i gościom poruszającym się samochodami.

Rozwiązania

Kompleksowy system złożony z komunikujących się ze sobą nawzajem modułów, łącznie tworzący idealne narzędzie do zarządzania parkowaniem w mieście.

System parkingów miejskich ParkDots – kompleksowa integracja systemu

Parkowanie dla mieszkańców – cyfrowe zezwolenia na parkowanie zarówno dla kierowców, jak i dla i miasta

Aplikacja mobilna ParkDots – płatności za parkowanie wnoszone przez kierowców

System egzekwowania płatności i samochód ze skanerem – zarządzanie i nadzór nad parkowaniem w mieście

Wrażenia ze współpracy

Realizacja projektu i jego poszczególnych rozwiązań wymagała aktywnej współpracy w kilku obszarach.

„Topolczanom potrzebna była radykalna zmiana polityki parkowania, oparta na solidnych podstawach. Stały się nimi to wiedza i doświadczenie profesjonalistów z zespołu PosAm. Nasza współpraca przebiegała rewelacyjnie. Cieszymy się, że mieszkańcy Topolczan przyjęli wprowadzone zmiany z zadowoleniem.”

JUDr. Alexandra Gieciová, burmistrz Topolczan

„Wybraliśmy właściwą drogę do wprowadzenia nowych zasad regulujących ruch statyczny. Oprócz aktywnej komunikacji i wysokiej jakości rozwiązań, ważny jest dla nas również całokształt satysfakcji mieszkańców i pracowników miejskich, którzy aktywnie wykorzystują system. Doceniam zaangażowanie i szybkie wsparcie, jakie zapewnia nam ParkDots.”

Maroš Kmeťko, komendant straży miejskiej w Topolczanach

„Po raz kolejny miałem zaszczyt pracować z miastem wychodzącym o krok w przyszłość. Zrównoważony porządek miejski zależy przecież również od efektywnego i precyzyjnego uregulowania ruchu pojazdów. Topolczany zrobiły krok w kierunku efektywnego parkowania, z korzyścią dla kierowców.”

Martin Ivančík, Product Manager ParkDots

Co osiągnęliśmy

Istotne zmiany zaszły w centrum miasta. Parkowanie jest bardziej przejrzyste, funkcjonuje w ramach uporządkowanego systemu, a mieszkańcom łatwiej jest znaleźć miejsce parkingowe w pobliżu domu. Dzięki szybkiej kontroli osiągnięto wysoką dyscyplinę płatniczą kierowców. To tylko niektóre z rezultatów, jakie osiągnęło miasto Topolczany dzięki wprowadzeniu zintegrowanego systemu parkowania i powiązanych z nim narzędzi.

25 250
mieszkańców
3
strefy parkowania dla mieszkańców
2 500
miejsc parkingowych
60
płatności dziennie
5 900
cyfrowych zezwoleń na parkowanie
1 975
aktualnie ważnych zezwoleń na parkowanie
1 620
aktualnie ważnych zezwoleń na parkowanie dla mieszkańców

Co o nas mówią

„Liczba samochodów w Topolczanach rośnie gwałtownie z roku na rok. Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy zgłoszenia od obywateli, których bezpośrednio dotykają problemy z parkowaniem. Dotyczyły one głównie ulic w centrum miasta. Miejsca parkingowe całymi dniami zajmowali pracownicy pobliskich budynków. Wpływało to ujemnie i na estetykę, i – przede wszystkim – na bezpieczeństwo na ulicach.

Dlatego w 2021 r. postanowiliśmy zaproponować i konsekwentnie wdrożyć nową koncepcję polityki parkingowej. Celem było systematyczne uregulowanie parkowania zarówno dla mieszkańców, jak dla i gości.

Rozwiązanie zostało dostarczyła słowacka firma PosAm, wykonawca systemów ParkDots. Od samego początku poziom naszej współpracy był bardzo wysoki; jej wynikiem jest obowiązująca obecnie polityka parkingowa. Obejmuje ona nie tylko cyfrowe zezwolenia na parkowanie, ale także aplikację mobilną umożliwiającą dokonywanie płatności oraz narzędzia do kontroli parkowania.

Ogromną zaletą jest intuicyjność dostarczanych narzędzi. Nie mówię tu tylko o łatwości użytkowania dla mieszkańców i kierowców w Topolczanach. Także przedstawiciele władz miasta i funkcjonariusze straży miejskiej chwalą sobie pracę z aplikacją do egzekwowania płatności i obsługę samochodu skanującego. Wyeliminowaliśmy wiele wcześniej wykonywanych zadań administracyjnych; miasto oszczędza również na kosztach wydawania i dystrybucji zezwoleń na parkowanie.

Chociaż nikogo nie fascynuje definiowanie polityki parkingowej, nie można o tym obszarze zapominać. Cieszymy się, że mamy w tym zakresie partnera, na którym możemy polegać”.

JUDr. Alexandra Gieciová, burmistrz Topolczan

Partnerzy