Miasta korzystające z ParkDots

Na mapie zaznaczono, gdzie można łatwo płacić za pomocą naszej aplikacji, jak również gdzie monitorujemy obłożenie lub prowadzimy użytkowników prosto do danego miejsca parkingowego.

Vroclav

Wrocław

Wrocław jednym z najpiękniejszych polskich miast, chętnie odwiedzanym przez turystów. To nowoczesna metropolia, która stara się nadążać za duchem czasu, wspierać mieszkańców i odwiedzających oraz korzystać z dobrodziejstw najnowszych technologii. Władze miasta kładą duży nacisk na podnoszenie poziomu życia mieszkańców, szczególną uwagę poświęcając mieszkańcom/odwiedzającym z niepełnosprawnościami tak, aby zapewnić im jak największą wygodę. Wspólnie z miastem Wrocław podjęliśmy się realizacji projektu, który może stanowić inspirację dla innych światowych metropolii.

Studium przypadku

Stará Ľubovňa

W mieście Stará Ľubovňa brakowało kompleksowej polityki dotyczącej parkowania. Parkowanie nie było uregulowane przepisami lokalnymi, a na ulicach było pełno zaparkowanych samochodów; dochodziło do często sytuacji, w których mieszkańcom trudno było poruszać się po mieście. Dlatego też postanowiliśmy wspólnie wypracować bardziej skuteczny mechanizm parkowania.

Studium przypadku

Partnerzy