Miasta korzystające z ParkDots

Na mapie zaznaczono, gdzie można łatwo płacić za pomocą naszej aplikacji, jak również gdzie monitorujemy obłożenie lub prowadzimy użytkowników prosto do danego miejsca parkingowego.

Bratysława

Bratysława to europejska metropolia, w której brakowało miejskiego systemu parkingowego obowiązującego i funkcjonującego spójnie we wszystkich dzielnicach miasta. Parkowanie nie było uregulowane przepisami lokalnymi, mieszkańcy często mieli problemy z parkowaniem przed własnymi domami, a miasto borykało się z korkami. Dlatego też władze miasta zdecydowały się na gruntowną zmianę systemu parkowania. Opracowano nowe reguły i wprowadzono systemy oparte na rozwiązaniach ParkDots.

Studium przypadku

Topolczany

Topolczany, podobnie jak inne słowackie miasta i miasteczka, zmagały się z ulicami zapchanymi samochodami, parkowaniem na chodnikach, skrzyżowaniach, a nawet na terenach zielonych. Długo funkcjonująca zasada, zgodnie z którą za parkowanie się nie płaciło, dała „owoce” w postaci kolizji drogowych, frustracji mieszkańców i bałaganu na ulicach.

Ruchem dynamicznym kieruje się poprzez przepisy, sygnalizację świetlną i pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach. Dlaczego by więc – dla porządku – nie kierować także ruchem statycznym? Jak można to zrobić i jak do tego podeszliśmy w Topolczanach?

Studium przypadku
Vroclav

Wrocław

Wrocław jednym z najpiękniejszych polskich miast, chętnie odwiedzanym przez turystów. To nowoczesna metropolia, która stara się nadążać za duchem czasu, wspierać mieszkańców i odwiedzających oraz korzystać z dobrodziejstw najnowszych technologii. Władze miasta kładą duży nacisk na podnoszenie poziomu życia mieszkańców, szczególną uwagę poświęcając mieszkańcom/odwiedzającym z niepełnosprawnościami tak, aby zapewnić im jak największą wygodę. Wspólnie z miastem Wrocław podjęliśmy się realizacji projektu, który może stanowić inspirację dla innych światowych metropolii.

Studium przypadku

Stará Ľubovňa

W mieście Stará Ľubovňa brakowało kompleksowej polityki dotyczącej parkowania. Parkowanie nie było uregulowane przepisami lokalnymi, a na ulicach było pełno zaparkowanych samochodów; dochodziło do często sytuacji, w których mieszkańcom trudno było poruszać się po mieście. Dlatego też postanowiliśmy wspólnie wypracować bardziej skuteczny mechanizm parkowania.

Studium przypadku

Partnerzy