Vroclav, krásne mesto, ktoré stojí za návštevu a inšpiruje prístupom k parkovaniu

25.08.2020 , Senzory, Vyhradené parkoviská
Vroclav, krásne mesto, ktoré stojí za návštevu a inšpiruje prístupom k parkovaniu

V minulých týždňoch sme navštívili štvrté najväčšie poľské mesto Vroclav. V tomto období patrí jednoznačne k najkrajším metropolám, ktoré sú plné farieb a energie. My sme sa však vydali za prácou – odovzdávaním komplexného projektu zameraného na monitorovanie obsadenosti vyhradených parkovacích miest. Ako sa zmení parkovanie v tomto meste?

Spolu s našou sesterskou spoločnosťou T-Mobile Polska sme pred časom uspeli v medzinárodnom tendri a teraz spolu dodávame tento projekt, ktorý je pre nás zaujímavou výzvou. Po celom meste bolo nainštalovaných viac ako 200 senzorov obsadenosti parkovacieho miesta od firmy GOSPACE. Ich účelom je monitorovanie vyhradených miest pre vodičov so zdravotným obmedzením (držiteľov parkovacích preukazov ŤZP) a tiež parkovacích miest, ktoré slúžia pre autobusy. Predstavitelia mesta Vroclav sa rozhodli, že situáciu s parkovaním na týchto miestach budú riešiť s využitím moderných technológií a tak nastúpil do práce náš tím.

Projekt pre mesto Vroclav sa zameriava na dve kľúčové oblasti:

1. Parkovanie pre držiteľov ŤZP parkovacích preukazov

Do vozovky boli osadené senzory, ktoré monitorujú dostupnosť vyhradených parkovacích miest a v reálnom čase poskytujú používateľom aplikácie ParkDots užitočné informácie. Prostredníctvom mobilného telefónu a našej aplikácie si používateľ vyhľadá miesto na parkovanie, overí si aktuálny stav obsadenosti a po zvolení parkoviska sa spustí navigácia.

Týmto projektom sa mesto snaží uľahčiť znevýhodneným obyvateľom ich každodenný život a zvýšiť komfort pri bežných činnostiach.

Vroclav - parkovanie a vyhradené miesta pre ŤZP

2. Parkovanie pre autobusy

Mesto Vroclav je nepochybne jednou z turisticky najvyhľadávanejších lokalít v Poľsku. Návštevníci často využívajú možnosť autobusových zájazdov a mesto sa z tohto dôvodu potýka s komplikovanou dopravnou situáciou. Aj keď počet návštevníkov aktuálne poklesol, mesto chce byť na návrat turistov pripravené. V rámci projektu sa pristúpilo k riešeniu, kedy sú parkovacie plochy rozdelené na miesta s možnosťou krátkodobého a dlhodobého parkovania.

Na miestach s obmedzenou dobou státia v centre mesta platí maximálna doba parkovania 15 alebo 30 minút. Je to čas určený na krátku zastávku, napríklad naloženie/vyloženie turistov. Autobus následne odchádza na odstavné parkovisko, kde už môže parkovať dlhodobo, bez obmedzenia. Vodiči autobusov nájdu parkoviská pohodlne prostredníctvom aplikácie, skontrolujú si maximálnu povolenú dĺžku státia, aktuálnu obsadenosť a po zvolení parkoviska im aplikácia pomôže s navigáciou do cieľa. Pracovníci mesta zároveň vidia online informácie o obsadenosti parkovísk aj o prípadnom prekročení povolenej doby státia. V prípade porušenia stanovených pravidiel tak vedia na miesto ihneď vyslať hliadku, ktorá vodičov upozorní a zabezpečí poriadok v meste.

Vroclav - parkovanie a senzory v uliciach

ParkDots tiež myslí na znevýhodnených používateľov aplikácie

Počas našej návštevy mesta Vroclav sme mali možnosť konzultovať ParkDots aplikáciu s používateľmi so zrakovým postihnutím. V rámci projektu totiž do aplikácie zapracúvame aj tzv. vysoko kontrastný mód, ktorý zlepšuje jej prístupnosť pre znevýhodnené skupiny (používateľov). Okrem nového módu sa testovala aj kompatibilita aplikácie s tzv. screen reading aplikáciami. Ich základnou funkciou je čítanie obsahu na displeji mobilného telefónu nevidiacemu používateľovi. Zrakovo znevýhodnený používateľ dostane všetky informácie a nie je limitovaný v jej využívaní. Počas stretnutia sme dostali mnoho užitočných podnetov, ktoré postupne zapracovávame do našej aplikácie a pripravujeme sa na ďalšie testovanie.

Vroclav - parkovanie a aplikácia pre slabozrakých

Takto komplexný projekt pre mesto Vroclav je prvým svojho druhu a veríme, že môže byť inšpiráciou pre ďalšie metropoly. Rozumne nastavená parkovacia politika spolu s využitím technológií a prepracovaným systémom pomáha nielen zlepšiť dopravnú situáciu, ale tiež zvyšujú životný štandard znevýhodnených občanov. Sme hrdí, že sme vďaka kvalite nášho riešenia uspeli v medzinárodnej konkurencii a že môžeme byť súčasťou takýchto projektov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri