Stará Ľubovňa i ParkDots

W mieście Stará Ľubovňa brakowało kompleksowej polityki dotyczącej parkowania. Parkowanie nie było uregulowane przepisami lokalnymi, a na ulicach było pełno zaparkowanych samochodów; dochodziło do często sytuacji, w których mieszkańcom trudno było poruszać się po mieście. Dlatego też postanowiliśmy wspólnie wypracować bardziej skuteczny mechanizm parkowania.

Zastana sytuacja

Miasto Stará Ľubovňa stanęło wobec poważnego wyzwania. Już od wczesnych godzin rannych w centrum pełno było zaparkowanych samochodów należących do pracowników lokalnych firm. Mieszkańcy miasta i przyjezdni nie mieli gdzie parkować swoich pojazdów, a parkowanie krótkoterminowe w ciągu dnia było niemalże niemożliwe. Dodatkowym problemem były również zerowe przychody miasta tytułem parkowania, które pomogłyby pokryć koszty utrzymania infrastruktury.

Cele:

  • stworzenie niezawodnego i funkcjonującego długofalowo systemu zarządzania miejscami parkingowymi,
  • skuteczne rozwiązanie kwestii parkowania, które dobrze przyjmą mieszkańcy,
  • innowacyjne i intuicyjne metody płatności,
  • zwiększenie dyscypliny płatniczej kierowców,
  • zlikwidowanie problemu pojazdów parkujących w jednym miejscu przez cały dzień,
  • uproszczenie procedur administracyjnych dla gminy,
  • cyfryzacja procedur związanych z wydawaniem zezwoleń dla mieszkańców,
  • lepszy system monitorowania parkowania.

Dlaczego współpraca z ParkDots?

Dlaczego miasto Stará Ľubovňa postanowiło się z nami skontaktować? Co było czynnikiem decydującym, najistotniejszym przy wyborze dostawcy rozwiązań?

Solidny dostawca z doświadczeniem,
wcześniejszymi wdrożeniami i profesjonalnym podejściem przedstawicieli handlowych

Rozwiązania dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta,
dodatkowe funkcjonalności

Kompleksowość oferty

Integracja z wykorzystywanymi już systemami
Powiadomienia SMS

Zaproponowane rozwiązania

Zaproponowaliśmy miejscowości Stará Ľubovňa rozwiązanie składające się z kilku elementów. Są one ze sobą wzajemnie połączone i przynoszą korzyści miastu, zatrudnionym przez nie osobom, straży miejskiej oraz zmotoryzowanym mieszkańcom i gościom.

Rozwiązania

Kompleksowy system złożony z komunikujących się ze sobą nawzajem modułów, łącznie tworzący idealne narzędzie do zarządzania parkowaniem w mieście.

System parkingów miejskich ParkDots
kompleksowa integracja systemu

Parkowanie dla mieszkańców
cyfrowe zezwolenia na parkowanie dla kierowców i miasta

Aplikacja mobilna ParkDots
płatności za parkowanie wnoszone przez kierowców

System egzekwowania płatności
zarządzanie miejscami parkingowymi i kontrola przez miasto

Wdrożenie

Wrażenia ze współpracy

Realizacja projektu i jego poszczególnych rozwiązań wymagała aktywnej współpracy w kilku obszarach.

“Szukaliśmy niezawodnego i sprawnego systemu, który umożliwiłby nam wprowadzenie przepisów regulujących parkowanie w naszym mieście. Współpraca z firmą PosAm od początku przebiegała bardzo sprawnie i miała profesjonalny charakter. Szczególnie wartościowe było proaktywne podejście i fachowość na każdym etapie wdrożenia systemu.”

Ing. Aleš Solár, zarządca miasta Stará Ľubovňa

“Dobrze zaprojektowana aplikacja mobilna przeznaczona do monitorowania przestrzegania przepisów pomaga straży miejskiej w nadzorowaniu dyscypliny parkowania. W ratuszu z kolei cenimy dane dotyczące parkowania, które uzyskujemy. Na podstawie ich oceny podejmujemy decyzje o dalszych kierunkach regulacji transportu statycznego w naszym mieście. Dostawca zapewnia nam wysokiej jakości szybkie wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich kwestii operacyjnych.”

Ing. Michal Žid, Miejski Specjalista ds. Parkowania

“Współpraca z miastem Stará Ľubovňa jest dla mnie źródłem inspiracji. Władze miasta zdają sobie sprawę, że zrównoważony rozwój transportu statycznego wymaga regulacji prawnych i nie boją się innowacji, które poprawiają życie mieszkańców.”

Marek Líška, Przedstawiciel Handlowy ParkDots

Co osiągnęliśmy

Duże zmiany w centrum miasta, zadowolenie ze strony władz miejskich i mieszkańców oraz dobra dyscyplina płatnicza kierowców. To tylko niektóre z rezultatów, jakie osiągnęło miasto Stará Ľubovňa dzięki wprowadzeniu miejskiego systemu parkowania i powiązanych z nim narzędzi.

16 000
mieszkańców
450
miejsc parkingowych
2000
płatności dziennie
3200
cyfrowych zezwoleń na parkowanie

Co o nas mówią

“Szukaliśmy niezawodnego i sprawnego systemu, który umożliwiłby nam wprowadzenie przepisów regulujących parkowanie w naszym mieście. Współpraca z firmą PosAm od początku przebiegała bardzo sprawnie i miała profesjonalny charakter. Szczególnie wartościowe było proaktywne podejście i fachowość na każdym etapie wdrożenia systemu.

Ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wyborze dostawcy systemu był interfejs użytkownika. Aplikacja ParkDots jest intuicyjna, a jej prostą obsługę chwalą zarówno mieszkańcy miasta, jak i pracownicy administracyjni naszego urzędu.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu dysponujemy dokładnymi danymi co do funkcjonowania polityki parkingowej, skutecznym narzędziem monitoringu oraz źródłem informacji potrzebnych do dalszego rozwoju. Wnioski o zezwolenia na parkowanie są obecnie rozpatrywane on-line. Możemy zweryfikować uzyskanie i ważność danego pozwolenia na parkowanie w czasie rzeczywistym i zapewnić wysokiej jakości usługi dla mieszkańców.

Przed uruchomieniem systemu pojawiały się obawy o przyjęcie cyfryzacji i całkowitej likwidacji fizycznych kart parkingowych przez mieszkańców. Ludzie przyzwyczaili się jednak do tego, że cały proces przebiega elektronicznie, i z zadowoleniem przyjęli korzyści płynące z tego rozwiązania. Z drugiej strony miasto nie musi już zajmować się drukiem i dystrybucją kart parkingowych. Dużą zaletą jest również wyeliminowanie problemu z ich podrabianiem.

Niektórzy z nas obawiali się integracji z innymi już funkcjonującymi systemami. Połączenie z dostawcą płatności SMS przebiegło jednak płynnie i funkcjonuje bezproblemowo.

Współpraca z PosAm i wykorzystanie platformy ParkDots to rozwiązanie, którego potrzebowało nasze miasto.”

– Ing. Aleš Solár, zarządca miasta Stará Ľubovňa –

Partnerzy