Stará Ľubovňa & ParkDots

Ve městě Stará Ľubovňa chybělo komplexní nastavení parkovací politiky. Parkování nebylo regulováno, ulice byly plné odstavených aut a často docházelo k situacím, které občanům znepříjemňovali pohyb po městě. Proto jsme se spolu pustili do práce s cílem zefektivnit parkování.

Východisko

Město Stará Ľubovňa se utkávalo s nemalým problémem. Centrum bylo hned od ranních hodin zaplněné zaparkovanými vozidly, které patřily zaměstnancům místních provozoven. Obyvatelé města a návštěvníci neměli žádná volná místa na zaparkování svých vozidel a krátkodobé stání bylo v průběhu dne nereálné. Nevýhodou byly i nulové příjmy města z parkování, které by mu pomohly při zajišťování údržby.

Cíle:

  • vytvoření spolehlivého a dlouhodobě fungujícího systému řízení parkování,
  • efektivní řešení parkování, které obyvatelé uvítají,
  • inovativní a intuitivní způsoby platby,
  • zvýšení platební disciplíny řidičů,
  • odstranění problémů s celodenně odstavenými vozidly,
  • zjednodušení administrativních úkonů na straně města,
  • digitalizace úkonů spojených s vydáváním rezidentních karet,
  • lepší systém kontroly parkování.

Proč spolupracovat s ParkDots?

Proč se město Stará Ľubovňa rozhodlo na nás obrátit? Co bylo pro ně směrodatné a nejdůležitější při výběru dodavatele řešení?

Stabilní firma se zkušenostmi,
odbornost a přístup obchodních zástupců

Přizpůsobení řešení na míru
úprava, dodatkové funkce

Celkové pokrytí řešení

Integrace s fungujícími systémy
SMS zprávy

Navržená řešení

V případě Staré Ľubovně jsme navrhli řešení, které obsahuje několik prvků. Navzájem jsou propojeny a poskytují výhody městu, zaměstnancům města, městské policii a motorizovaným obyvatelům i návštěvníkům.

Řešení

Komplexní systém modulů, které mezi sebou komunikují a spolu vytvářejí dokonalý nástroj pro řízení parkování ve městě.

Městský parkovací systém ParkDots
celková integrace systémů

Rezidentní parkování
digitální parkovací karty pro řidiče i město

Mobilní aplikace ParkDots
platby za parkování pro řidiče

Systém Enforcement
správa a kontrola parkování pro město

Implementace

Vyjádření ke spolupráci

Realizace projektu a zavádění jednotlivých řešení do praxe vyžadovalo aktivní spolupráci ve více sférách.

Co jsme dokázali

Velké změny v centru města, spokojenost na straně města i jeho obyvatel a dobrá platební disciplína řidičů. To je jen několik výsledků, které se městu Stará Ľubovňa podařilo dosáhnout díky zavedení městského parkovacího systému a jeho nástrojů.

16 000
obyvatel
450
parkovacích míst
2000
plateb denně
3200
digitálních karet

Řekli o nás

„Hledali jsme spolehlivý a efektivní systém, s jehož pomocí se zavede regulace parkování do praxe. Spolupráce s firmou PosAm byla od začátku na velmi vysoké a profesionální úrovni. Vstřícný přístup a odbornost jsme ocenili v každé fázi zavádění systému.

Důležitým aspektem při rozhodování o dodavateli systému bylo uživatelské rozhraní. Aplikace ParkDots je intuitivní a její jednoduché ovládání si chválí obyvatelé města, jakož i administrativní pracovníci v našem úřadě.

Díky inovativnímu řešení máme k dispozici přesná data o fungování parkovací politiky, nástroj efektivní kontroly a zdroj informací pro další rozvoj. Žádosti o parkovací karty jsou aktuálně vyřizovány online. Dokážeme v reálném čase ověřit schválení a platnost konkrétní parkovací karty a obyvatelům poskytnout kvalitní službu.

Ještě před spuštěním se vyskytly obavy, jak obyvatelé města přijmou digitalizaci a úplné zrušení fyzických parkovacích kartiček. Lidé si bez problémů zvykli, že celý proces je digitální, a přivítali výhody tohoto řešení. Město pak už nemusí řešit tisk a distribuci kartiček. Velkou výhodou je i odstranění problémů s jejich paděláním.

Strašákem při zavádění nového systému byla integrace ostatních, už fungujících systémů. Sladění s poskytovatelem SMS plateb proběhlo bez problémů a funguje plynule.

Spolupráce se společností PosAm a využívání platformy ParkDots je řešením, které naše město potřebovalo.“

– Ing. Aleš Solár, přednosta města Stará Ľubovňa –

Partneři