Naša cesta k Vianociam – rok 2020 plný noviniek

17.12.2020 , O firme
Naša cesta k Vianociam – rok 2020 plný noviniek

Rok 2020 bol aj pre nás v ParkDots zaujímavou výzvou. Priniesol utlmenie mobility obyvateľov, zmeny vo vyťaženosti parkovísk, potrebu digitalizácie a novinky v parkovaní. Tieto premenné motivovali mestá k inováciám a nás k formovaniu nových spoluprác. Ako nám celý rok ubehol a čo sme priniesli mestám v oblasti nastavovania parkovacej politiky?

Prejdite si našu cestu k Vianociam a inšpirujte sa.

Platby za parkovanie už aj v Pardubiciach

Jedným z nových miest, ktoré sa rozhodli pre riešenie z dielne ParkDots, sú české Pardubice. Spoluprácu sme nadviazali začiatkom roka a už počas leta mohli vodiči zaplatiť poplatok za parkovanie prostredníctvom našej aplikácie. Mesto ponúklo motorizovaným návštevníkom bezpečnú alternatívu k fyzickým parkovacím lístkom z parkomatov a klasickým SMS lístkom. Pohodlnosť, intuitívnosť a jednoduché použitie sú benefity, ktoré získavajú používatelia aplikácie. A čo získava mesto?

Hlavnými benefitmi, ktoré nadobudlo mesto Pardubice, sú:

 • zvýšenie počtu platieb za parkovanie,
 • jednoduché použitie aj pre turistov – európska jazyková mutácia aplikácie (SK, CZ, EN, DE, HU, PL),
 • lepšia platobná disciplína a vyšší podiel z platieb pre mesto v porovnaní s SMS platbami,
 • prehľad o úhradách v reálnom čase v administračnej aplikácii a iné.

Vedenie mesta sa po overení systému a pozitívnych ohlasoch rozhodlo rozšíriť našu spoluprácu aj o ďalšie služby. Na parkovacích miestach sme inštalovali senzory obsadenosti a uviedli do praxe elektronické parkovacie karty pre rezidentov.

Senzory obsadenosti v meste Vroclav

Spolu so sesterskou spoločnosťou T-Mobile Polska sme dodali do mesta Vroclav inovatívny projekt. Po celom meste bolo nainštalovaných viac ako 200 senzorov obsadenosti. Ich účelom je monitorovanie vyhradených miest pre vodičov so zdravotným obmedzením (držiteľov parkovacích preukazov ŤZP) a tiež parkovacích miest, ktoré slúžia pre autobusy.
Prostredníctvom údajov zo senzorov obsadenosti a ďalších nástrojov na kontrolu získavajú mestá výhody pre lepšie nastavovanie procesov a parkovacej politiky.

 

 

 

 

 

 

 

Naše riešenia v mestách Stará Ľubovňa, Martin a Bratislava

Ďalšie slovenské mesta, ktoré sa rozhodli prejsť v roku 2020 do digitálneho sveta, priniesť novinky v parkovaní a zjednodušiť procesy spojené s rezidenčným parkovaním, sú Martin a Stará Ľubovňa. Celý proces od podania žiadostí, cez schvaľovanie a úhradu, až po kontrolu dodržiavania pravidiel rezidenčného parkovania prebieha online. Obyvatelia mesta majú všetky informácie v elektronickej podobe a mestá získavajú jednoduchý nástroj na správu. Manažment žiadostí prebieha výhradne cez našu webovú aplikáciu. Tá sprostredkúva plnú kontrolu nad celým procesom. Automatizácia úkonov navyše celú agendu mesta zjednodušuje a zefektívňuje.

Mesto Martin sa okrem inovácií v oblasti vydávania a správy rezidenčného parkovania rozhodlo aj pre testovanie novej technológie – skenovacieho auta. Ide o mobilnú technológiu automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel, ktorá je určená na kontrolu parkovania. Pochádza z dielne firmy Genetec.

Novinky - Skenovacie auto

Ďalšie novinky v parkovaní a míľniky z roku 2020

Okrem spolupráce s mestami a participácii na IT projektoch sme počas roka 2020 zdokonaľovali jednotlivé prvky nášho systému. Venovali sme sa zlepšovaniu aplikácie pre používateľov, príprave riešení na mieru pre mestá a vývoju nových funkcií.

Z jednotlivých platforiem a nástrojov, ktoré ParkDots zahŕňa, sme v roku 2020 inovovali viaceré funkcie. Pre používateľov na strane miest sú najviac viditeľné a oceňované:

 1. plne samoobslužná editácia názvov a popisov k miestam na parkovanie cez admin portál,
 2. lokalizácia popisov do cudzích jazykov,
 3. možnosť nastavenia Streetview a uhlu pohľadu
 4. úprava tvaru parkovísk a rozmiestnenia parkovacích miest v jednoduchom vizuálnom editore,
 5. nové druhy reportov obsadenosti a porušovania pravidiel,
 6. rýchlejšie overovanie EČV pri kontrole parkovania,
 7. množstvo UX vylepšení pre ľahšiu a efektívnejšiu prácu s našimi systémami.

Záverom by sme sa radi poďakovali všetkým 15 slovenským mestám a ďalším zahraničným, ktoré sa rozhodli pre spoluprácu s PosAm a pre projekt ParkDots. Vašu dôveru si ceníme a neustále budeme pracovať na zdokonaľovaní našich služieb.

Na rok 2021 už pripravujeme projekty, ktoré budú pomáhať znevýhodneným vodičom, ďalšie inovácie a nové spolupráce. Prajeme vám Veselé Vianoce a do budúceho roku veľa spokojných vodičov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri