Monitorujeme oprávnenosť parkovania na vyhradených miestach v Bratislave

20.04.2020 , Vyhradené parkoviská
Monitorujeme oprávnenosť parkovania na vyhradených miestach v Bratislave

Mestská časť Karlova Ves v Bratislave zlepšila od apríla parkovanie pre zdravotne znevýhodnených občanov. Ako prvý na Slovensku zaviedli automatický monitoring pre oprávnenosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach pre ťažko zdravotne postihnuté osoby.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím parkujú od apríla so svojimi vozidlami v bratislavskej Karlovej Vsi o niečo jednoduchšie. Karlova Ves, ako prvá na Slovensku, testuje inteligentný parkovací systém, ktorý vyhodnocuje oprávnenosť využívania vyhradených parkovacích miest.

V pilotnej prevádzke bolo senzormi vo vozovke osadených 23 parkovacích miest na Pribišovej ulici. Tieto senzory spolupracujú s elektronickou kartou, ktorú má vlastník vyhradeného miesta vo svojom vozidle. Vďaka tomu vie senzor rozpoznať či na danom mieste parkuje vozidlo, ktorému je dané miesto pridelené. Ak zdravotne znevýhodnenej osobe obsadí parkovacie miesto vodič, ktorý nemá oprávnenie, systém vie túto informáciu vyhodnotiť a posunúť ďalej. Oprávnenosť parkovania je pod drobnohľadom.

Oprávnenosť parkovania na vyhradených miestach v Karlovej Vsi

Zamerali sme sa na zraniteľnú skupinu vodičov, ktorí buď sami majú ťažké zdravotné znevýhodnenie alebo vozia niekoho, kto je takto znevýhodnený. Stáva sa, buď z nevedomosti alebo bezohľadnosti, že iní vodiči obsadia ich parkovacie miesto,“ vysvetlila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Zatiaľ systém testujú a ak sa osvedčí, mestská časť bude uvažovať o jej zavedení v širšom rozsahu. „Tieto senzory máme osadené ešte v ďalšej lokalite, v ktorej sledujeme obsadenosť parkovacích miest, kde je obmedzená doba parkovania. Získavame cenné dáta,“ povedala starostka. V budúcnosti by sa podľa nej táto metóda mohla uplatniť aj pri zavádzaní rezidentského parkovania.

V minulom roku mestská polícia na celom území Bratislavy riešila 1 258 prípadov neoprávneného parkovania na miestach pre osoby s preukazom ŤZP. V Karlovej Vsi bolo takýchto priestupkov 241. „Ide o závažný dopravný priestupok, ktorý môže byť riešený blokovou pokutou, alebo správca cesty môže odstrániť vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa,“ povedal veliteľ Expozitúry mestskej polície Bratislava IV, Vladimír Šustr.

ParkDots tvorí súčasť ponuky Deutsche Telekom pre Smart city. Kombinuje najmodernejšie mobilné, cloudové a IoT technológie s cieľom zlepšiť parkovanie. Hoci bol ParkDots uvedený na trh iba v minulom roku, jeho služby využívajú vodiči a samosprávy už v siedmich slovenských mestách. Okrem bratislavskej Karlovej Vsi aj v Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Prievidzi a Nitre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri