Speciální mobilní aplikace umožňuje snadnou kontrolu v terénu

Speciální mobilní aplikace umožňuje snadnou kontrolu v terénu

Jste menší město, které začíná s regulací parkování? Bez účinné kontroly oprávněnosti parkování to nebude možné. Potřebujete aplikaci ParkDots Enforcement! Získáte tak nástroj pro efektivní kontrolu nad dodržováním pravidel rezidentního i krátkodobého parkování. Díky tomu dosáhnete výrazného zlepšení statické dopravy ve městě a také lepší výběr parkovného.

Hlavní výhody a funkce

Hlavní výhody a funkce

 • Vhodné řešení zejména pro menší města, menší regulované zóny

 • Efektivní a rychlá kontrola oprávněnosti parkování pracovníky v terénu

 • Rychlé rozpoznávání registračních značek (SPZ) a vyhodnocování oprávněnosti v reálném čase přímo v zařízení

 • Zvukový signál pro oprávněné a neoprávněné parkování

 • Barevné odlišení písmen a číslic pro rychlé vizuální ověření správnosti rozpoznání (záměna 0 a O, I a 1 atd.)

 • Evidence přestupků vytvořením hlášení včetně potřebných údajů a fotodokumentace

 • Umožňuje řešení přestupků:

  • v terénu pomocí mobilní aplikace (městská policie, odtahová služba)
  • v centrále v režimu objektivní odpovědnosti pomocí webové aplikace
 • Umožňuje snímání ve dne i v noci s přisvícením nebo s možností připojení externí kamery s nočním viděním

 • Umožňuje fotografování dopravních značek platných pro daný kontrolovaný úsek

Jak přistupovat k regulaci parkování s plnou vážností?

Jak přistupovat k regulaci parkování s plnou vážností?

Myslete také na systém kontroly v terénu a jeho správné nastavení. Předpokladem účinné kontroly dodržování parkovacích předpisů je evidence parkovacích lístků vydaných prostřednictvím všech platebních kanálů (parkovací automaty, SMS, mobilní aplikace) na základě registrační značky a také vydávání parkovacích karet elektronicky (tj. virtuálně, nikoli v papírové podobě).

V takovém případě lze kontrolu realizovat naskenováním a rozpoznáním registrační značky pomocí kontrolní aplikace pro pracovníky v terénu. Oprávněnost parkování se vyhodnocuje na základě údajů z centrální databáze parkovacích oprávnění (parkovací lístky a karty) s ohledem na jejich platnost v místě, kde byla registrační značka kontrolována.

Jak se provádí samotná kontrola

Jak se provádí samotná kontrola

Kontrola je velmi jednoduchá, vyžaduje pouze mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací ParkDots Enforcement pro kontrolu parkovacích oprávnění a mobilní připojení k internetu. Registrační značky kontrolovaných vozů můžete jednoduše vyfotit nebo zadat ručně. Systém pak v reálném čase ověří, zda má vozidlo pro danou lokalitu platné parkovací oprávnění (parkovací lístek nebo kartu).


Při vytváření hlášení (záznamu o identifikovaném neoprávněném parkování nebo porušení pravidel parkování) je možné zvolit paragraf pro přesnou kategorizaci přestupku ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu). Ty pak mohou být řešeny v terénu (městskou policií/odtahovou službou) nebo pracovníky „v centrále“ v režimu objektivní odpovědnosti.

Systém umožňuje nastavit role uživatelů aplikace podle vašich specifických požadavků a kontrola může být víceúrovňová (kontrolu provádí kontroloři, přestupky řeší městská policie, nebo sloučená dvojrole – městský policista kontroluje i řeší přestupky).

Jasně stanovená pravidla a vyhodnocování

Jasně stanovená pravidla a vyhodnocování

Systém lze nakonfigurovat přesně podle obecně závazných předpisů daného města.

Pro každou registrační značku se v systému uchovává historie všech hlášení a registrovaných přestupků, z níž se vypočítává tzv. „skóre provinilce“. To umožňuje jasně rozlišovat mezi řidičem, který se provinil poprvé, a notoricky známým porušovatelem pravidel parkování a brát to v úvahu při řešení přestupku (napomenutí, pokuta).

Aplikace poskytuje přehledy hlášení, přestupků a také reporty. Kromě toho systém shromažďuje údaje o každé provedené kontrole, což umožňuje vyhodnotit výkonnost pracovníků nebo vývoj míry pokrytí kontrolami a trendy v porušování předpisů v jednotlivých oblastech.

Nechte se inspirovat! Inovativní města používají aplikaci ParkDots Enforcement pro rozpoznávání registračních značek

Kontaktujte nás
Bratislava
Topoľčany
Nové Zámky
Partizánske
Ilava
Prievidza
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Stará Ľubovňa
Humenné
Bratislava
Topoľčany
Nové Zámky
Partizánske
Ilava
Prievidza
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Stará Ľubovňa
Humenné