Bratislava & ParkDots

Bratislava je evropskou metropolí, které chyběl městský parkovací systém platný a fungující jednotně ve všech městských částech. Parkování nebylo regulováno, rezidenti měli často problém se zaparkováním před vlastním domem a doprava ve městě se přehušťovala. Proto se město pustilo do zásadních změn spojených s parkováním, do přípravy nových pravidel a zavedení systémů, které jsou postaveny na ParkDots řešeních.

Východisko

Bratislava má ambici stát se moderním evropským městem 21. století, které slouží občanům i návštěvníkům. Žije zde více než 475 tisíc obyvatel, kteří se denně přesouvají za prací, vzděláním a využitím volného času. Počet osobních vozidel ve městě neustále narůstá, ulice se přehušťují, veřejný prostor je zaplněn zaparkovanými auty a rezidenti mají problém zaparkovat. Je běžnou praxí, že auta stojí na nezpevněných plochách, trávnících nebo chodnících. Problémem se stávaly i městské části, které v dobré víře nastavovaly pravidla parkování, avšak každá podle sebe. Bylo nutné nastavit nová pravidla a přinést fungující systém v celém městě, nejen v jednotlivých částech.

Cíle:

  • efektivní řešení parkování, které obyvatelé přivítají,
  • vytvoření komplexního systému pro management parkovacích oprávnění,
  • vytvoření různých druhů parkovacích karet podle specifických požadavků,
  • digitalizace úkonů spojených s vydáváním rezidenčních karet,
  • inovativní a intuitivní způsoby platby,
  • snížení počtu osobních aut ve městě,
  • zvýšení platební disciplíny řidičů,
  • odstranění problému s auty zaparkovanými na chodnících a trávnících,
  • zjednodušení administrativních úkonů na straně města,
  • zavedení efektivního systému kontroly parkování.

Proč spolupracovat s ParkDots?

Proč se město Bratislava rozhodlo obrátit na nás? Co bylo pro vedení města směrodatné a nejdůležitější při výběru dodavatele řešení?

Systém ParkDots obstál ve veřejné soutěži Bridge ParkSys. Ze šesti konkurentů zvítězila nejekonomičtější nabídka, která splnila všechny technické parametry.

Stabilní firma se zkušenostmi – odbornost, reference a profesionální přístup

Inovativnost a technické zabezpečení – řešení z cloudu, schopnost ucelené dodávky od jednoho partnera

Vytvoření parkovacího systému na míru – unikátní systém, parkovací oprávnění, nové funkce, automatizované prvky

Komplexnost řešení – administrační systém, parkovací karty, mobilní aplikace, kontrola, reporting

Integrace s fungujícími systémy – propojení s již zavedenými systémy a jinými mobilními aplikacemi, zjednodušení administrativních úkonů

Navržená řešení

Projekt hlavního města Slovenska je specifický a vyžadoval si vytvoření řešení na míru. Město potřebovalo uživatelsky jednoduchý systém, který odstraní nadbytečnou byrokracii na všech stranách (řidiči, město, úřady). Vytvořilo se unikátní řešení, které propojuje státní registry a digitalizuje celý proces vydávání parkovacích karet. Regulované zóny jsou přidávány postupně s cílem minimalizování chyb a maximalizace spokojenosti občanů. Systém doplňuje mobilní aplikace, která umožňuje rychlé použití parkovacích karet a úhradu parkovného. Jednotlivé prvky dodaného řešení jsou propojeny a přinášejí užitek městu, zaměstnancům města, městské policii a především obyvatelům/návštěvníkům.

Řešení

Řešení pro Bratislavu můžeme charakterizovat jako propojenou soustavu modulů, které mezi sebou komunikují. Probíhá zde nepřetržitá výměna dat, díky čemuž vznikl živý systém řízení parkování ve městě.

Městský parkovací systém ParkDots – celková integrace systémů, propojení se systémy třetích stran, pokročilé vyhodnocování plateb a speciálních parkovacích oprávnění (např. ZTP), stabilní infrastruktura pro potřeby velkého náporu uživatelů

Rezidenční parkování – digitální parkovací karty pro řidiče i město, propojení systému na státní registry (automatické načítání údajů – trvalý pobyt, vztah k nemovitosti, vztah k vozidlu a jiné)

Unikátní parkovací oprávnění – systém nakonfigurovaný přesně podle požadavků obecně závazné vyhlášky, různé scénáře parkovacích oprávnění, parkovací oprávnění založená na časovém kreditu, který byl unikátně navržen pro Bratislavu

Mobilní aplikace ParkDots – platby za parkování pro řidiče, možnost využívání parkovacích karet (návštěvnická/bonusová), informace o parkovištích a zónách, navigace pro řidiče

Analýza dat a reporting – zpracování dat do reportů, analýza klíčových metrik (vyřízené/nevyřízené žádosti, počet transakcí, počet vydaných parkovacích karet)

Systém Enforcement – správa a kontrola parkování pro město, možnost využívání institutu objektivní odpovědnosti při přestupcích za parkování

Vyjádření ke spolupráci a projektu

Uvedení projektu pro město Bratislava do života vyžadovalo spolupráci několika stran. Profesionální přístup a pracovní nasazení přinesly své ovoce v podobě unikátního systému. Jak hodnotí spolupráci zúčastněné strany?

„Projekt města Bratislava byl velkou výzvou pro obě strany. Vedení města si uvědomuje, jak velký problém mohl vzniknout, pokud by se parkování v hlavním městě v brzké době neřešilo. Spolu se nám ale podařilo vytvořit pokročilý systém, který reflektuje požadavky moderních měst a technologický vývoj.“

Marek Líška, obchodní zástupce ParkDots

 „V Bratislavě jsme rozjeli moderní a efektivní způsob regulace parkování. Bratislavský parkovací asistent – PAAS je postaven jako služba na platformě ParkDots a díky unikátnímu propojení na pět státních registrů jsme dokázali zautomatizovat proces vydávání parkovacích karet, což nám ušetřilo nemalé finanční zdroje a lidské kapacity. Žadatelům o parkovací karty jsme přinesli vysokou míru komfortu – digitální kartu si může naprostá většina žadatelů vybavit online, bez nutnosti chození na kontaktní místo, bez skenování dokumentů a za pár minut. S pomocí systému ParkDots jsme dokázali vyřídit za rok 2022 více než 70 tisíc žádostí o parkovací karty a vydat 65 tisíc parkovacích karet. Oceňujeme vstřícný přístup a vysokou míru odbornosti týmu ParkDots.“

Peter Herceg, zmocněnec primátora hl. města pro parkovací politiku

Co jsme dokázali

Když se řekne Bratislava a parkování, můžete si pod tím představit automatizovaný proces vydávání parkovacích oprávnění, fungující systém pro regulované zóny, méně zaparkovaných vozidel v ulicích a na chodnících a snazší parkování pro rezidenty. Všimněte si několik zajímavých čísel:

475 000
obyvatel
5
regulovaných městských částí (Petržalka, Nové Mesto, Staré Mesto, Rača a Ružinov)
5
státních registrů
4
unikátní parkovací karty
70 000+
podaných žádostí
65 000+
vydaných parkovacích karet
80%+
žádostí vydaných online

Partneři