Čo je riadenie parkovania a ako funguje?

25.11.2020 , Riadenie parkovania
Čo je riadenie parkovania a ako funguje?

Centrá miest sú čím ďalej tým viac preplnené autami a počty parkovacích miest  nie je možné donekonečna navyšovať. Nedostatok parkovacích miest núti samosprávy k budovaniu nových miest na parkovanie, častokrát aj na úkor zelene a k nevôli obyvateľov. Jednoducho, priestor nie je nafukovací a každé mesto preto hľadá riešenie, ako využiť potenciál parkovacích miest naplno. Viete, ako na riadenie parkovania?

Riadenie parkovania predstavuje súbor pravidiel a stratégií, vďaka ktorým môže mesto, prípadne obec, efektívne využiť parkovacie miesta,  znižovať dopyt po parkovaní  a zároveň zvýšiť podiel na iných formách dopravy. Hlavnými výhodami riadenia parkovania sú pozitívne dopady na dopravu v regióne a jej plynulosť, vplyv na lepšiu kvalitu života obyvateľov a kvalitu verejných priestranstiev, zlepšenie životného prostredia. Dobre pripravené riadenie parkovania zabezpečí pohodlie obyvateľom, ale aj návštevníkom a v konečnom dôsledku zvýši atraktivitu mesta.

Šesť krokov pre efektívne riadenie parkovania vo vašom meste

Riadenie parkovania - proces

1. Politické rozhodnutie, ktoré sa neoplatí

Zdanlivo nepopulárne politické rozhodnutia sú strašiakom každého mesta, najmä ak prebieha už druhý rok volebného obdobia. Ak sa mesto rozhodne realizovať riadenie parkovania, musí rátať s počiatočnou nevôľou obyvateľov.  Predsa len,  z pohľadu obyvateľa ide o  finančný zásah do rozpočtu  a obmedzenie jeho pohodlia.  Mestá a samosprávy musia nájsť odvahu takéto rozhodnutie prijať, najmä ak je situácia s parkovaním v ich meste neúnosná. Je potrebné pamätať na to, že objem počtu áut na obyvateľov má rastúcu tendenciu a naopak, počet parkovacích miest nerastie. Podľa ministerstva vnútra totiž za posledných 5 rokov stúpol počet evidovaných vozidiel o viac ako 20 % a počet áut už dávno prekročil hranicu troch miliónov.

 

 Obyvatelia sami pochopili, že správne nastavená regulácia parkovania má z dlhodobého hľadiska význam. Prvou lastovičkou na Slovensku bolo mesto Prievidza,  ktoré ako prvé zaviedlo reguláciu dopravy, zefektívnilo využívanie existujúcich parkovacích miest a v súčasnosti uvažuje nad reguláciou aj v ďalších sídliskách. Takisto obavy z politických štvorročných cyklov sa ukazujú ako neopodstatnené.  Mestá nemusia vymýšľať nové riešenia, koncepcie a stratégie – stačí sa inšpirovať u kolegov zo samospráv, ktorý tento prvý krok už spravili.

Dôležitým faktorom je personálne zabezpečenie prípravy riadenia parkovania. Každá samospráva  má úsek, ktorý sa zaoberá dopravou a určite je v ňom schopný a zorientovaný manažér, ktorý personálne pokryje oblasť parkovania.

2. Otvorená a priama komunikácia

Máte za sebou prvý krok, podarilo sa vám získať podporu v zastupiteľstve, máte tím, ktorý pracuje na prípravách a zrazu vás konfrontuje verejnosť. Čo robiť? Komunikujte. Komunikujte priamo, buďte iniciátormi komunikácie a odpovedajte. Na všetkých platformách – elektronických, v teréne alebo na verejnom mestskom zastupiteľstve. Nebojte sa pozvať k spolupráci aj populárne tváre – ak bude vašu víziu tlmočiť napríklad moderátor, ktorý je sám motorista a má vzťah k doprave, ľudia budú počúvať. 

Obyvateľom nestačí povedať, že idete robiť riadenie parkovania. Treba komunikovať, že to idete robiť preto, aby ste zhodnotili ich verejný priestor, uľahčili im parkovanie v ich meste a zvýšili bezpečnosť premávky (nie je nič horšie ako ulica zablokovaná zlým parkovaním, brániaca prejazdu napríklad záchranke a hasičom). Na konkrétnych príkladoch z praxe ukážte, že z dlhodobého hľadiska prevládajú benefity pred krátkodobým nepohodlím. Povedzte im napríklad o typickom španielskom meste Pontevedro, kde sa centrom neustále ozývali klaksóny vodičov v kolónach, parkovacie plochy boli vždy preplnené – len jednou malou ulicou v centre prešlo denne 14 000 áut. Mesto začalo parkovanie riadiť a výsledkom sú vybudované chodníky, vysadená zeleň v centre, do ktorého sa vrátili, teraz už vysmiati a spokojnejší obyvatelia i návštevníci. Cesty sú prejazdné pre záchranné zložky, boli odstránené priečne parkovacie miesta a pokles emisií zaznamenali o takmer 70 %. 

Grafy a dáta o parkovaní

3. Dáta, dáta a ešte raz dáta

Žijeme v dobe dátovej. Príprava novej parkovacej politiky vo vašom meste sa musí opierať o reálne dáta. Váš tím, ktorý pracuje na dopravných analýzach môže v dnešnej dobe využiť súbory dát, ktoré sú dostupné a nenáročné na spracovanie. Pri vyhodnocovaní parkovacích premenných sa môžete oprieť o rôzne štatistické údaje o počte áut na obyvateľov. Niektoré platformy vám ponúknu aj konkrétne a presné údaje priamo z monitoringu parkovacích miest. Napríklad mesto Senica požiadalo o pomoc priamo odborníkov na dopravu – Žilinskú univerzitu – ktorá mestu „na kľúč“ vypracovala prieskum statickej dopravy v meste.  Zatiaľ nič zložité!

4. Všeobecné záväzné nariadenie a legislatíva

Riadenie parkovania vo vašom meste musí mať samozrejme oporu v zákone. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) a jeho prípravu zverte do rúk odborníkom na dopravu, ktorí budú na príprave spolupracovať s právnikmi. Ide o základný dokument pre zmenu parkovacej politiky, preto mu venujte pozornosť. Mesto si priamo vo VZN môže nadefinovať podmienky parkovania, jeho spoplatnenia, vydávania parkovacích kariet, určenia výšky parkovného, spôsoby platby. V súčasnosti už dokonca aj na internete nájdete vzorové a modelové VZN k riadeniu parkovania, ktoré si viete upraviť podľa špecifík vášho mesta.

5. Nájsť vhodnú službu a obstarať

Ak ste sa dostali k piatemu kroku, je zrejmé, že prekážky prvých štyroch máte úspešne za sebou. Dostávame sa do najdôležitejšej fázy zmeny parkovania vo vašom meste. Máte podporu zastupiteľstva, verejnosti, dokumentáciu, analýzy, VZN a tím. Teraz určite nechcete, aby váš projekt riadenia parkovania stroskotal na zlom technickom zabezpečení celého procesu. Ako sa však orientovať na trhu, ktorý ponúka nepreberné množstvo rôznych systémov parkovania  a na mobilných platformách pribúda denne x parkovacích aplikácií?

Opierajte sa o referencie, históriu spoločnosti – hľadajte firmu, ktorá sa špecializuje na parkovanie a je na trhu dlhú dobu, je úspešná, prípadne expandovala aj do ďalších krajín. Telefonický, prípadne osobný kontakt vám tiež veľa napovie. Hľadajte pridanú hodnotu, nie iba všade ponúkaný štandard. Kvalitný parkovací systém vám ponúkne:

  • flexibilné nastavenie podľa individuálnych požiadaviek vášho mesta,
  • jednoduchú implementáciu a prepojenie s existujúcimi systémami,
  • služby, ktoré môžu bez obmedzenia používať aj turisti zo zahraničia,
  • prinesie ekonomické úspory,
  • bude šetrný k životnému prostrediu.

Nesnažte sa služby pre parkovanie obstarávať za najnižšie ceny, ale zamerajte sa aj na kvalitatívne kritériá. Investícia do kvalitného parkovacieho systému sa vám mnohonásobne vráti – finančne, spokojnosťou obyvateľov a vracajúcimi sa turistami. Navyše, každé správne manažované parkovisko predstavuje ekosystém, ktorý si nie len dokáže na svoju prevádzku zarobiť, ale dovoľuje vám získané finančné prostriedky investovať do rozvoja a inovácií celej mobility v meste.

6. Riadenie parkovania v praxi

Uvedením novej parkovacej politiky do praxe sa práca nekončí. Každý systém sa dá vždy vylepšiť.  Riadenie parkovania predstavuje živý organizmus, ktorý treba neustále sledovať, vyvíjať a prispôsobovať potrebám obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Dôležitým prvkom riadenia parkovania je jeho kontrola. Nemyslíme tým nejaké reštrikcie, najmä v prvej fáze po spustení riadenia parkovania by mala kontrola zahŕňať skôr vzdelávanie vodičov na parkoviskách, trpezlivé odpovedanie na ich otázky a usmerňovanie. Ak ste však nepodcenili druhý krok – komunikáciu s obyvateľmi – žiadne väčšie problémy mať nebudete. Samozrejme, kontrola je dôležitá, v ďalších fázach už budete možno riešiť, ako sa niektorí snažia obchádzať pravidlá, prípadne ich zneužívať vo svoj prospech. Ak ste však venovali dostatok času príprave legislatívy, vybudovali pre riadenie parkovania schopný tím, obstarali kvalitný informačný systém, nemusí byť pre vás strašiakom ani výkon kontroly.

Ak máte stále pochybnosti, že riadenie parkovania je  pre vás priveľké sústo, prípadne ešte len naberáte odvahu na prvý krok, pokojne sa môžete obrátiť aj na nás. Dokážeme vám odporučiť externých odborníkov a pomôžeme vám zorientovať sa v zložitom prostredí parkovacích spoločností a technologických platforiem.

ParkDots má kapacity a skúsenosti na to, aby bol pre vás v procese riadenia parkovania plnohodnotným partnerom počas jeho celého životného cyklu. Kontaktujte nás a my vám poradíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri