Budúcnosť parkovania v znamení aplikácie ParkDots

04.05.2020 , Aplikácia
Budúcnosť parkovania v znamení aplikácie ParkDots

Parkovanie je jedným z pálčivých problémov, ktoré musia mestá riešiť. Na prvý pohľad sa môže zdať, že aplikácií na riešenie parkovania je až príliš veľa. Napríklad najväčšia platforma na podporu startupov obsahuje v zozname až 463 projektov zameraných na túto oblasť. Potrebuje teda svet ešte „ďalšiu smart parkovaciu aplikáciu“? Aká je budúcnosť parkovania?

Mnohé začínajúce startupy zamerané na parkovanie si zvolili obchodný model  založený na nesprávnom predpoklade: „Hneď od prvého dňa budú všetci používať našu “fancy“ aplikáciu a všetky problémy s parkovaním jednoducho zmiznú.“ To sa, bohužiaľ, v 99,99 % prípadov nestane. Mestá sú z tohto pohľadu ako obrovské lode, ktoré sa ťažko riadia. Kvôli rozličným pravidlám, zákonom a  predpisom o parkovaní, nie sú, aj napriek ich veľkej snahe stále dostatočne flexibilné. Kameňom úrazu je taktiež veľké množstvo parkovacích systémov a spôsobov platby. Zvyčajne dochádza ku kolízii medzi jednotlivými prvkami, ktoré nevedia medzi sebou správne komunikovať a prenášať informácie. Pochopenie celkového kontextu je preto rozhodujúce.

Posadnutí technológiou

Možno je to nárast IoT (Internet of Things) alebo dlhoočakávaná sieť NB-IoT, ktorá riadi túto posadnutosť. „Máme nízkoenergetickú sieť pre senzory, ktoré vydržia celé roky na batérii, sú pripojené do cloudu a môžu sledovať obsadenosť parkovacích miest. Tak prečo ich nedať všade a problémy s parkovaním sa hneď vyriešia“. Technologické spoločnosti často nemajú dostatočne široké znalosti o celej problematike. Ich projekty sú ovplyvnené stereotypmi, ktoré majú vo svojom portfóliu informačných systémov, poháňané popularitou, dnes už takmer sprofanovaného pojmu, „smart city“ riešení a nereflektujú potreby zákazníkov.

V ParkDots nezačíname diskusiu s vedením mesta o senzoroch ani o mobilnej aplikácii. Pýtame sa na päť najpálčivejších bodov výziev či problémov, ktorým v spojitosti s parkovaním samospráva čelí. Všetko je o pochopení potrieb zákazníka (áno, známe klišé) a ponuke najlepšieho riešenia pre mesto. V mnohých prípadoch nemusia byť senzory správnou voľbou. Senzory napríklad samé o sebe nepomôžu automaticky zvýšiť platobnú disciplínu v meste, ktoré prevádzkuje staré „lístočkové“ parkovacie automaty v kombinácii s SMS platbami. Bez modernizácie základov, stanovenia správnej stratégie a prispôsobenia právnych predpisov by síce senzory na jednej strane pomohli ľuďom jednoducho zaparkovať, ale na strane druhej by zaťažili mesto značnými nákladmi.

Ku komplexnému parkovaciemu systému

Ako poskytovateľ inteligentných parkovacích systémov sa snažíme rozmotať klbko problémov a ponúknuť návod k vybudovaniu mestského parkovacieho systému. Zavedenie mobilnej platby za parkovanie pomocou aplikácie, po ktorej nasleduje integrácia ďalších spôsobov úhrady parkovného  (postaveného na evidenčnom čísle vozidla), si nevyžaduje veľa investícií zo strany mesta. Môžeme hovoriť o tzv. „quick wins“ pre mesto aj jeho obyvateľov.

Výmena starých platobných automatov za nové (so zadávaním EČV) a digitalizácia vydávania parkovacích oprávnení sú už náročnejšie na zdroje. Investície sú ale plne adekvátne prechodu na automatizovaný systém a zodpovedajú pokroku v politike parkovania. Úspory generované nižšími transakčnými nákladmi (mobilná platba verzus SMS platba) a efektívnejšia kontrola umožňujú investovať späť do výstavby nových parkovísk, alebo vylepšiť parkovací systém pomocou ďalších pokročilých modulov.

Kľúčom je prinášať hodnotu zákazníkovi a poskytovať mu užitočné technológie. Inteligentný parkovací systém musí byť flexibilný a schopný prispôsobiť sa rôznym scenárom. Podľa nás by nemalo existovať niečo ako „minimálna veľkosť projektu“ a preto ku každému pristupujeme individuálne. Rovnako, nejedná sa iba o usmernenie vodičov na najbližšie voľné parkovacie miesto, ale aj o účinnú kontrolu dodržiavania obmedzenej maximálnej doby trvania parkovania, rozpoznanie neoprávneného parkovania (napr. na nabíjacích staniciach pre elektromobily) alebo inteligentnú identifikáciu rezidentov na vyhradených miestach.

Parkovanie 2.0 a ďalší level

V oblasti parkovania a parkovacej politiky miest vidíme globálny posun. Zatiaľ čo v súčasnosti v mestách ešte často prevládajú klasické papierové parkovacie lístky, vývoj sa posúva smerom k využívaniu evidenčného čísla vozidla ako unikátneho a najuniverzálnejšieho menovateľa. Ak chceme uspieť z dlhodobého hľadiska, musíme sa pripraviť na obdobie prepojenia automobilov s vonkajšími systémami. Nastane zmena väčšiny zaužívaných paradigiem, čo bude mať veľký dopad na budúcnosť parkovania.

V ParkDots kladieme veľký dôraz na pripravenosť aplikácie a celého systému prevziať svoj podiel na tomto prerode. Vytvárame platformu s parkovacími službami, ktorú je možné využívať buď prostredníctvom vlastných aplikácií, alebo dokonca zapojiť aj tretiu stranu. Predstavte si napríklad systém podobný hlasovej asistenke Alexa, ktorým bude vybavené každé tzv. connected car (pripojené vozidlo). Systém vám umožní nájsť parkovacie miesto, rezervovať ho a zaplatiť parkovné jednoducho pomocou hlasového povelu.

Vďaka modernej architektúre ParkDots s využitím mikroslužieb, kde moduly navzájom komunikujú prostredníctvom dedikovaných rozhraní API, sme pripravení na éru „konverzačných používateľských rozhraní“, ktoré prinesú parkovacie služby ešte bližšie k užívateľovi. Alebo si predstavte scenár, keď prídete ku vjazdu do parkovacej garáže, evidenčné číslo vášho vozidla bude automaticky rozpoznané a závora vás vpustí do priestoru parkoviska. Po návrate k autu jednoducho nasadnete a vydáte sa smerom k výjazdu. Rampa sa automaticky otvorí a vy budete upovedomení prostredníctvom notifikácie o automatickom zaplatení parkovného. Platba odíde z vašej uloženej platobnej karty, ktorú máte bezpečne uloženú v systéme. Budúcnosť parkovania (off-street aj on-street) je v bezobslužných a automatizovaných systémoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri