Wrocław i ParkDots

Wrocław jednym z najpiękniejszych polskich miast, chętnie odwiedzanym przez turystów. To nowoczesna metropolia, która stara się nadążać za duchem czasu, wspierać mieszkańców i odwiedzających oraz korzystać z dobrodziejstw najnowszych technologii. Władze miasta kładą duży nacisk na podnoszenie poziomu życia mieszkańców, szczególną uwagę poświęcając mieszkańcom/odwiedzającym z niepełnosprawnościami tak, aby zapewnić im jak największą wygodę. Wspólnie z miastem Wrocław podjęliśmy się realizacji projektu, który może stanowić inspirację dla innych światowych metropolii.

Zastana sytuacja

Brak koordynacji komunikacji miejskiej, jeżdżące w kółko autobusy i niestosowanie się do zasad parkowania były przyczyną wielu kolizji i zamieszania na ulicach Wrocławia. Potrzebny był bardziej efektywny i prostszy system parkowania autobusów, który pomagałby kierowcom w orientacji w terenie, wygodnym parkowaniu i nawigowaniu do wolnych miejsc parkingowych. Z myślą o kierowcach uprzywilejowanych miasto szukało rozwiązania, które zagwarantowałoby im łatwe parkowanie i dostarczało informacji o zajętości przeznaczonych dla nich miejsc. Miasto chciało również wykorzystać dane dotyczące parkowania do lepszego określenia swojej polityki parkingowej i poprawy ochrony miejsc parkingowych przed parkowaniem przez kierowców nieuprawnionych.

Cele:

  • stworzenie prostego i wygodnego systemu koordynacji ruchu autokarów turystycznych po mieście
  • zwiększenie dyscypliny kierowców
  • zlikwidowanie problemu autokarów parkujących przez cały dzień w centrum miasta
  • uproszczenie monitoringu i zarządzania miejscami parkingowymi przez miasto
  • poprawa systemu nawigacji do zarezerwowanych miejsc parkingowych
  • monitorowanie miejsc parkingowych z ograniczonym maksymalnym czasem parkowania
  • poprawa jakości życia i ułatwienie parkowania kierowcom z niepełnosprawnościami
  • podejmowanie decyzji dotyczących polityki parkingowej na podstawie danych wysokiej jakości

Dlaczego współpraca z ParkDots?

Dlaczego Wrocław zdecydował się na współpracę z ParkDots i T-Mobile Polska? Co było czynnikiem decydującym, najistotniejszym przy wyborze dostawcy rozwiązań?

ParkDots we współpracy z T-Mobile Polska zwyciężył w przetargu, uzyskując status dostawcy rozwiązania.

Gotowe oprogramowanie parkingowe od stabilnego dostawcy – doświadczenie, referencje i profesjonalne podejście do tematu

Złożone rozwiązanie – aplikacja mobilna, system administracyjny, raportowanie

Gotowość o integracji – połączenia z już funkcjonującymi systemami

Innowacyjne podejście i bezpieczeństwo technologiczne – rozwiązanie chmurowe, możliwość całościowej dostawy od pojedynczego partnera

Zaproponowane rozwiązania

Projekt dla Wrocławia obejmował dwie części rozwiązania. Każda z nich wymagała zainstalowania czujników zajętości miejsc parkingowych przy ulicach, stworzenia systemu przetwarzania danych oraz uruchomienia aplikacji dla kierowców. Wszystkie trzy powyższe elementy współpracują ze sobą nawzajem i przynoszą korzyści miastu, jego pracownikom i straży miejskiej, ale przede wszystkim zmotoryzowanym mieszkańcom / gościom.

Rozwiązania

Kompleksowy system narzędzi komunikujących się ze sobą nawzajem, łącznie tworzący idealne rozwiązanie do zarządzania parkowaniem w mieście.

Czujniki zajętości – instalacja i uruchomienie czujników Fleximodo, łącze NB-IoT

Aplikacja mobilna ParkDots – informacja o parkingach i ich obłożeniu, nawigacja dla kierowców

System egzekwowania przepisów ParkDots – zarządzanie i kontrola parkowania, aplikacja dla miasta

Analiza i raportowanie danych – przełożenie danych na przejrzyste raporty, analiza kluczowych metryk (obłożenie, naruszenia)

Wdrożenie projektu

Wrażenia ze współpracy

Wdrożenie projektu dla Wrocławia wymagało współpracy kilkorga silnych partnerów. Wzorowa komunikacja i jasno określony wspólny cel pozwoliły nam stworzyć coś jedynego w swoim rodzaju.

“Cieszymy się, że udało nam się zrealizować tak złożony projekt we współpracy z solidnym partnerem, którym jest T-mobile Polska. Stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami, które udało się rozwiązać i wprowadzić w życie dzięki jasno sprecyzowanym wymaganiom ze strony miasta. Pod wieloma względami poprawiliśmy też funkcjonowanie systemu, lepiej przetwarzając dane z czujników i związane z nimi raporty, rozszerzając możliwości i funkcjonalności aplikacji, a także zwiększając jej dostępność dla kierowców ze szczególnymi potrzebami. To tylko wybrane zmiany i innowacje, które projekt ten wniósł do świata parkowania. Jestem przekonany, że będą one stanowić inspirację i przyniosą korzyści także innym miastom.”

Martin Budaj, Product Manager ParkDots

“Miasto Wrocław już od dłuższego czasu wprowadza w życie ideę Smart City – miasta inteligentnego. Jest to koncepcja wykorzystania nowoczesnych technologii do poprawy jakości życia mieszkańców. Wdrożony projekt dał władzom miasta platformę wymiany informacji. Za jej pomocą będziemy uzyskiwać informacje o obłożeniu miejsc parkingowych, a więc także o ich wykorzystaniu. Dzięki temu będziemy mogli efektywniej zarządzać miejscami parkingowymi.”

Robert Bednarski, Smart City Wrocław

Co osiągnęliśmy

Mniej autobusów w centrum miasta, bardziej zadowoleni kierowcy i większa wygoda dla posiadaczy zaświadczeń o niepełnosprawności. Zadowolenie widać również wśród pracowników miasta i w ogólnej atmosferze na ulicach. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym liczbom opisującym projekt we Wrocławiu.

632 000
mieszkańców
91
miejsc parkingowych dla autobusów
111
miejsc parkingowych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych
202
zainstalowanych czujników
5 980
naruszeń przepisów wykrytych w ciągu 8 miesięcy pracy systemu

Co o nas mówią

Monitoring miejsc parkingowych to system wdrożony wspólnie przez miasto Wrocław oraz firmy T-Mobile i PosAm. Jest to innowacyjne rozwiązanie informujące mieszkańców o tym, gdzie można znaleźć wolne miejsca parkingowe, a gdzie są one zajęte.

Miasto Wrocław już od pewnego czasu wprowadza w życie ideę Smart City – miasta inteligentnego. Jest to koncepcja wykorzystania nowoczesnych technologii do poprawy jakości życia mieszkańców.

Wdrożony projekt dał władzom miasta platformę wymiany informacji. Za jej pomocą będziemy uzyskiwać informacje o obłożeniu miejsc parkingowych, a więc także o ich wykorzystaniu. Dzięki temu będziemy mogli efektywniej zarządzać miejscami parkingowymi.

Na tę chwilę zakończyliśmy pracę testową systemu. Wspólnie z T-Mobile i PosAm rozpoczęliśmy również eksploatację systemu przez grupę najbardziej go potrzebującą, czyli osoby z niepełnosprawnościami. Z systemu skorzystają również kierowcy autokarów.

Wykorzystujemy technologię NB IoT dostarczoną przez T-Mobile. Jest to bezpieczna sieć radiowej transmisji danych. Elementem najważniejszym dla użytkowników jest natomiast aplikacja ParkDots firmy PosAm, która dostarcza kierowcom aktualnych informacji o wolnych i zajętych miejscach parkingowych.

– Robert Bednarski – Smart City Wrocław –

Partnerzy