Bratysława i ParkDots

Bratysława to europejska metropolia, w której brakowało miejskiego systemu parkingowego obowiązującego i funkcjonującego spójnie we wszystkich dzielnicach miasta. Parkowanie nie było uregulowane przepisami lokalnymi, mieszkańcy często mieli problemy z parkowaniem przed własnymi domami, a miasto borykało się z korkami. Dlatego też władze miasta zdecydowały się na gruntowną zmianę systemu parkowania. Opracowano nowe reguły i wprowadzono systemy oparte na rozwiązaniach ParkDots.

Tło merytoryczne

Ambicją Bratysławy jest stanie się nowoczesną, europejską stolicą XXI wieku, która dobrze służy zarówno swoim mieszkańcom, jak i gościom. Miasto jest domem dla ponad 475 000 mieszkańców, którzy codziennie przemieszczają się w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Liczba samochodów osobowych w mieście stale rosła, ulice stawały się coraz bardziej zakorkowane, w przestrzeni publicznej było za dużo parkujących pojazdów, a mieszkańcy mieli trudności z parkowaniem. Powszechną praktyką było parkowanie na nieutwardzonych placach, trawnikach czy chodnikach. Do tego poszczególne dzielnice zaczynały w dobrej wierze regulować kwestie parkowania, każda po swojemu. Trzeba więc było wprowadzić w całym mieście nowe zasady i sprawnie funkcjonujący system.

Cele:

  • skuteczne rozwiązanie kwestii parkowania, które dobrze przyjmą mieszkańcy,
  • wprowadzenie kompleksowego systemu zarządzania zezwoleniami na parkowanie,
  • tworzenie różnych rodzajów zezwoleń na parkowanie zgodnie z określonymi wymaganiami,
  • cyfryzacja procedur związanych z wydawaniem zezwoleń dla mieszkańców,
  • innowacyjne i intuicyjne metody płatności,
  • zmniejszenie liczby samochodów osobowych w mieście,
  • zwiększenie dyscypliny płatniczej kierowców,
  • wyeliminowanie problemu samochodów parkujących na chodnikach i trawnikach,
  • uproszczenie procedur administracyjnych dla władz miejskich,
  • wprowadzenie skutecznego systemu kontroli parkowania.

Skąd decyzja o współpracy z ParkDots?

Dlaczego miasto Bratysława postanowiło się z nami skontaktować? Jakie były czynniki decydujące, najistotniejsze przy wyborze dostawcy rozwiązań?

ParkDots wygrał przetarg Bridge ParkSys. Spośród sześciu złożonych ofert wyłoniono najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie spełniające wszystkie kryteria techniczne.

Stabilna firma z udokumentowanym doświadczeniem – wiedza specjalistyczna, referencje i profesjonalne podejście

Innowacyjność i niezawodność technologiczna – rozwiązanie chmurowe, możliwość całościowej dostawy od pojedynczego partnera

Stworzenie dostosowanego do potrzeb klienta systemu parkingowego – niepowtarzalny system, zezwolenia na parkowanie, nowe funkcjonalności, automatyzacja wybranych funkcji

Złożoność rozwiązania – system administracyjny, zezwolenia na parkowanie, aplikacja mobilna, kontrole, raportowanie

Integracja z obecnie wykorzystywanymi systemami – połączenie z już istniejącymi systemami i innymi aplikacjami mobilnymi, uproszczenie zadań administracyjnych

Zaproponowane rozwiązania

Projekt dla stolicy Słowacji miał szczególną naturę i wymagał stworzenia rozwiązań szytych na miarę. Miastu potrzebny był system przyjazny dla użytkownika, który wyeliminuje niepotrzebną biurokrację po wszystkich stronach (kierowców, władz miejskich, urzędników). Powstało więc jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie łączące ze sobą rejestry państwowe. Dzięki temu dokonano cyfryzacji całego procesu wydawania zezwoleń na parkowanie. Strefy objęte regulacjami można dodawać stopniowo, aby zminimalizować błędy i zmaksymalizować zadowolenie obywateli. System dopełnia aplikacja mobilna umożliwiająca szybkie korzystanie z zezwoleń na parkowanie i uiszczanie opłat parkingowych. Poszczególne elementy dostarczonego rozwiązania są ze sobą powiązane i przynoszą korzyści miastu, jego pracownikom i straży miejskiej, a przede wszystkim mieszkańcom i gościom.

Rozwiązania

Rozwiązanie dla Bratysławy można opisać jako układ połączonych ze sobą i wzajemnie komunikujących się modułów. Ciągła wymiana danych umożliwia dynamiczne zarządzanie parkowaniem w mieście.

System parkingów miejskich ParkDots – kompleksowa integracja systemu, połączenie z systemami innych dostawców, zaawansowana ocena płatności i specjalnych zezwoleń na parkowanie (np. dla osób niepełnosprawnych), stabilna infrastruktura na potrzeby dużego ruchu użytkowników.

Parkowanie dla mieszkańców – cyfrowe zezwolenia na parkowanie zarówno dla kierowców, jak i dla i miasta, połączenie systemu z rejestrami państwowymi (automatyczne pobieranie danych – miejsce stałego zamieszkania, związek z nieruchomością, związek z pojazdem itp.).

Indywidualnie skonfigurowany system zezwoleń na parkowanie – precyzyjnie skonfigurowany system zgodny z wymogami przepisów miejskich, różne warianty zezwoleń na parkowanie, zezwolenia na parkowanie oparte na kredytach czasowych zaprojektowane specjalnie dla Bratysławy.

Aplikacja mobilna ParkDots – płatności za parkowanie dla kierowców, możliwość korzystania z zezwoleń na parkowanie (gość/bonus), informacje o parkingach i strefach, nawigacja dla kierowców.

Analiza danych i raportowanie – przetwarzanie danych w raporty, analiza kluczowych wskaźników (wnioski zakończone/oczekujące, liczba transakcji, liczba wydanych zezwoleń na parkowanie).

System egzekwowania płatności – zarządzanie i kontrola parkowania dla miasta, możliwość pociągania kierowców do odpowiedzialności za naruszenia przepisów parkingowych.

Wrażenia ze współpracy i realizacji projektu

Wdrożenie projektu dla Bratysławy wymagało współpracy wielu podmiotów. Profesjonalne podejście i ciężka praca dały owoce w postaci unikalnego systemu. Jak interesariusze oceniają przebieg współpracy?

„Projekt dla miasta Bratysława był dla obu stron wielkim wyzwaniem. Władze miasta zdają sobie sprawę, z jak wielkim problemem będą się mierzyć, jeśli w najbliższej przyszłości nie rozwiążą problemu parkowania w stolicy. Wspólnie udało nam się jednak stworzyć zaawansowany system odzwierciedlający wymagania nowoczesnych miast i stopień postępu technologicznego.”

Marek Líška, przedstawiciel handlowy ParkDots

„Wprowadziliśmy w Bratysławie nowoczesny i skuteczny system porządkujący kwestie parkowania. Bratysławski Asystent Parkowania – PAAS powstał jako usługa na platformie ParkDots. Dzięki unikalnemu połączeniu z pięcioma rejestrami państwowymi zautomatyzowaliśmy proces wydawania zezwoleń na parkowanie, co pozwoliło nam zaoszczędzić znaczne zasoby finansowe i ludzkie. Wprowadziliśmy bardzo wygodny proces ubiegania się o zezwolenie na parkowanie – zdecydowana większość wnioskujących może uzyskać cyfrowe zezwolenie online, bez konieczności wizyty w punkcie obsługi, bez skanowania dokumentów, i w ciągu zaledwie kilku minut. Dzięki systemowi ParkDots byliśmy w stanie rozpatrzyć ponad 70 000 wniosków o zezwolenie na parkowanie i wydać 65 000 zezwoleń na parkowanie w samym roku 2022. Doceniamy pomocne podejście i wysoki poziom wiedzy zespołu ParkDots.”

Peter Herceg, pełnomocnik Prezydenta miasta stołecznego Bratysławy ds. polityki parkingowej

Co osiągnęliśmy

Skojarzenia do haseł „Bratysława” i „parkowanie” to m.in. zautomatyzowany proces wydawania zezwoleń na parkowanie, działający w praktyce system stref parkowania, mniej samochodów parkujących na ulicach i chodnikach, i wreszcie – łatwiejsze parkowanie dla mieszkańców. Poniżej ciekawe wskaźniki liczbowe.

475 000
mieszkańców
5
stref objętych regulacjami (Petržalka, Nové Mesto, Staré Mesto, Rača i Ružinov)
5
rejestrów państwowych
4
odrębne rodzaje zezwoleń na parkowanie
70 000+
złożonych wniosków
65 000+
wydanych zezwoleń na parkowanie
80%+
wniosków złożonych online

Partnerzy