Parkuj za kačku

Akce byla k 2.6.2020 zastavena

Z důvodu rozporu akce s Nařízením města Pardubice č. 1/2014, jeho novely č. 5/2019 a platného ceníku placeného stání, byla akce zastavena. Není proto možné dále čerpat akciovou cenu tří parkování za korunu přes aplikaci ParkDots. Za vzniklé problémy se omlouváme.

Aplikaci ParkDots je však nadále možné využívat pro placení parkovného v standardních cenách platných ve městě.

#
#
#